Finansowanie inwestycji

Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych, produkcja i sprzedaż energii

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego można  składać wnioski o dofinansowanie do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło.

Więcej

Dotacje do innowacyjności dla firm branży MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza kolejny konkurs o unijne dotacje. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej

Ruszyły preferencyjne poręczenia kredytów JEREMIE dla MŚP

,

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy oferuje korzystne poręczenia kredytów w ramach Inicjatywy JEREMIE dla sektora MŚP. Przedsiębiorcy województwa dolnośląskiego mogą już dziś starać się o wsparcie w formie poręczenia nawet do 1 mln zł.

Oferta Funduszu jest wyjątkową okazją dla lokalnego biznesu. Poręczenie DFG daje szansę na kredyt nawet małym, startującym firmom. Dzięki szybkiej dwudniowej weryfikacji wniosków oraz niskim kosztom poręczenia, praktycznie każdy ma szansę na pozyskanie środków.

Warunkami ubiegania się o poręczenie są:

Więcej

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Miasto Oleśnica jest udziałowcem Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego, który powstał z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Fundusz stawia sobie za zadanie wspieranie rozwoju gospodarczego regionu, m.in. poprzez ułatwianie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, poprzez udzielanie poręczeń kredytów i pożyczek finansujących rozwój działalności gospodarczej.

Więcej

Grant rządowy

Rada Ministrów przyjęła w 2011 roku ”Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”, który wspiera inwestorów realizujących nowe inwestycje w Polsce. Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem, która reguluje warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

Pomoc publiczna

Więcej
Biznes
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP