Dom Wdów

Naprzeciw kościoła NP Marii i św. Jerzego, u zbiegu ulic Matejki i Kościelnej stoi budynek wybudowany w 1683 r. Pochodzi z fundacji księcia Sylwiusza Fryderyka Wirtemberga. Był to konwent wdów po kaznodziejach i nauczycielach, które książęta otaczali opieką. Zamieszkiwało w nim bezpłatnie 8 wdów, którym zapewniano także opał. Budynek ten, jednopiętrowy z wysokim dachem, był wówczas jednym z wyższych w tym rejonie miasta. Z czasem dach dwuspadowy zamieniono na mansardowy


Dom Wdów z dachem mansardowym i pomnikiem Bismarcka. Widok z ok. 1910 r.Przed 1916 r. dodano jedno mieszkalne piętro na istniejącej mansardzie


Budynek w styczniu 1945 r. został spalony. Zachowały się tylko mury zewnętrzne.


Stan budynku sprzed 1955 r. Jeszcze stoją mury mansardy, które później zostały rozebrane


W latach 1960-1962 dom został odbudowany. Zewnętrznie bryła została wiernie odtworzona, włącznie z portalem i obramieniami okien. Natomiast wnętrze jest całkiem nowe, dostosowane do potrzeb szkolnictwa muzycznego. Obecnie stanowi siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina. Przed domem stoi pomnik F. Chopina.


Dom Wdów w 2011 r.


Marek Nienałtowski

Literatura
1. Mrozowicz W., Wiszewski M. Oleśnica od czasów najdawniejszych po współczesność. Atut Wrocław 2006
2. Przyłęcki M. Najcenniejsze zabytki Oleśnicy. Zapiski oleśnickie nr 2. 1995
3. www.olesnica.org


Historia
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP