Oleśnicka Karta Dużej Rodziny

Program "Oleśnica Karta Dużej Rodziny" jest adresowany do rodzin wielodzietnych, w tym zastępczych, zamieszkałych na terenie Miasta Oleśnicy. Karta uprawnia do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez uczestniczące w programie podmioty.

Głównym celem wprowadzenia Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny jest wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez zapewnienie im możliwości korzystania na preferencyjnych zasadach z ofert miejskich instytucji oraz jednostek działających w zakresie kultury, sportu i rekreacji, a także z ulg przyznawanych posiadaczom karty przez przedsiębiorców i inne podmioty.

Oleśnicka Karta Dużej Rodziny przeznaczona jest dla rodzin mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 lat, w wieku do ukończenia 25 lat w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej, a także bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Oleśnicka Karta Dużej Rodziny ma umożliwić członkom rodzin wielodzietnych dostęp na preferencyjnych warunkach do różnego rodzaju usług i produktów, co z pewnością stanowić będzie znaczną pomoc w codziennym życiu.

Wszystkie podmioty, które chcą włączyć się w program OKDR, mogą zrobić to na podstawie deklaracji i po podpisaniu stosownego porozumienia (wszelkie informacje w MOPS Oleśnica). Partnerzy programu po przystąpieniu będą umieszczać w swoich siedzibach, witrynach i na stronach internetowych informację o honorowaniu Karty.

W tym miejscu gorąco zachęcamy wszystkie podmioty, przedsiębiorców i instytucje do włączania się do programu Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny i wspólnego wspierania oleśnickich rodzin wielodzietnych.

Poniżej prezentujemy aktualnych Partnerów programu z uwzględnieniem oferowanych przez nich udogodnień.

Zestawienie aktualnych ulg Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny oraz Partnerów programu znajduje się w załączniku.

ULGI  OGÓLNOPOLSKIEJ  KARTY  DUŻEJ RODZINY

 
Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze maja możliwość tańszego korzystania z oferty m. in. instytucji kultury i ośrodków rekreacyjnych na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.
Dzięki karcie rodzina może uzyskać zniżki i specjalne oferty w różnych miejscach.

    W  wielu placówkach kulturowych i turystycznych (głównie muzeach i centrach kultury i nauk) Karta upoważnia do dużych ulg, a nawet darmowych wejść.

    W wyszczególnionych polskich parkach narodowych posiadacze kart otrzymują kilkudziesięcioprocentowe zniżki na opłaty za wejście i usługi.

    Zniżki wprowadziły także ośrodki sportowe w całej Polsce, sklepy spożywcze, księgarnie, punkty usługowe, rozrywkowe, szpitale i przychodnie specjalistyczne, a także niektóre banki, punkty telefoniczne.


1600 firm i instytucji oferujących zniżki, 100 nowych partnerów, ponad 1,74 członków rodzin wielodzietnych objętych wparciem – to najnowszy bilans krajowej Karty Dużej Rodziny.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” od stycznia 2017 r., odkąd zajmuje się pozyskiwaniem partnerów Karty Dużej Rodziny, zawarł umowy z prawie 100 partnerami o zasięgu lokalnym. Obecnie trwają negocjacje ze 100 nowymi podmiotami.

Do tej pory wydano 1,74 mln Kart dla 373 tys. rodzin wielodzietnych. Najwięcej przyznano w województwach: mazowieckim, małopolskim i śląskim. Miesięcznie średnio składanych jest ok. 5 tys. wniosków o przyznanie Karty. Zniżki oferuje ok. 1600 firm i instytucji.

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny na stronie rodzina.gov.pl.

Chcesz zostać partnerem Karty? Skontaktuj się z negocjatorem Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” lub wypełnij e-deklarację przystąpienia do Karty. Wykaz negocjatorów i e-deklaracja znajdują się na stronie.


Lista partnerów oraz szczegóły ich oferty skierowanej do rodzin wielodzietnych są dostępne i na bieżąco aktualizowane na stronach:  www. rodzina.gov.pl , www. empatia.mpips.gov.pl

Lista Partnerów programu na terenie Oleśnicy oraz oferowanych przez nich ulg znajduje się w załączniku.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP