Biuro prasowe

Konferencje prasowe 

Informujemy, że termin spotkania z mediami zostanie jeszcze podany. Spotkanie planowane na 15 czerwca zostało odwołane. Za niezależne od Urzędu Miasta utrudnienia przepraszamy.


Powitanie najmłodszych oleśniczan (dotyczy dzieci zameldowanych w Oleśnicy bez względu na miejsce urodzenia)

Podstawą do zaproszenia najmłodszych obywateli naszego miasta na spotkanie powitalne z burmistrzem jest złożenie w tut. Urzędzie formularza - deklaracji z danymi dziecka i numerem telefonu do rodzica/opiekuna. Wypełnienie formularza jest dobrowolne, otrzymuje się go m.in. w Urzędzie Stanu Cywilnego. Można także pobrać formularz z niniejszej strony (załącznik u dołu) i złożyć w biurze podawczym (parter Urzędu Miasta Oleśnicy). Dziecko musi być zameldowane w Oleśnicy. Złożenie deklaracji jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją wydarzenia. Prosimy o wypełnianie DRUKOWANYMI LITERAMI.

Kolejne powitalne spotkanie burmistrza Michała Kołacińskiego z najmłodszymi oleśniczanami odbędzie się jesienią 2018 r. w Sali Ślubów w ratuszu o godzinie 16.00 i 17.00. Konkretna godzina będzie potwierdzana bezpośrednio z rodzicami telefonicznie na ok. tydzień przed wydarzeniem.


Kontakt dla mediów 

Michał Skrzypek, tel. (71) 798 21 86, e-mail: m.skrzypek@um.olesnica.pl, Urząd Miasta Oleśnicy Rynek - Ratusz, pok. 44 (II piętro).


Zasady, na jakich przyznawany jest Patronat Burmistrza Oleśnicy 

1. Burmistrz Oleśnicy obejmuje patronatem imprezy/wydarzenia, które odbywają się na terenie Oleśnicy oraz te, które wpisują się w zadania samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem imprez/wydarzeń, które promują Oleśnicę i wpływają na pozytywny wizerunek Miasta.

2. Patronatem Burmistrza Oleśnicy nie są obejmowane imprezy/wydarzenia, których celem jest publiczna zbiórka pieniędzy.

3. Wniosek o objęcie imprezy/wydarzenia Patronatem Burmistrza Oleśnicy musi zawierać:

- dane organizatora (nazwa i adres siedziby), nazwę, datę i miejsce imprezy/wydarzenia,

- harmonogram i regulamin imprezy/wydarzenia (dodać jako załącznik do wniosku),

- cel przedsięwzięcia,

- informację o innych patronach imprezy/wydarzenia (również o patronach medialnych),

- imię i nazwisko, nr telefonu i adres mailowy wnioskodawcy.

4. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.olesnica.pl w zakładce Biuro prasowe (załącznik).

5. Wniosek o objęcie imprezy/wydarzenia Patronatem Burmistrza Oleśnicy należy złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Oleśnicy (poniedziałek - piątek w godz. 8-16) na miesiąc przed planowaną imprezą/wydarzeniem.

6. Informacja o objęciu imprezy/wydarzenia Patronatem Burmistrza Oleśnicy musi być zamieszczona w regulaminie i wszystkich informacjach o imprezie/wydarzeniu (zaproszenia, informacja prasowa, komunikat itp.).

7. W ramach objęcia imprezy/wydarzenia Patronatem Burmistrza Oleśnicy możliwa jest pomoc w organizacji w zakresie:

- ufundowania pucharów i nagród dla zwycięzców,

- promocji imprezy/wydarzenia.

8. Zakres udzielanej pomocy i szczegóły współpracy są ustalane indywidualnie z organizatorem imprezy/wydarzenia.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP