Aktualności

Szkolenie “Business Model Canvas" dla przedsiębiorców

21 czerwca Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii organizuje szkolenie “Business Model Canvas wykorzystanie modeli w przygotowaniu wniosku do SME Instrumentu”.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla przedsiębiorców sektora MŚP, chcących wypracowane w laboratoriach rozwiązania, produkty czy usługi wprowadzać na rynek. Uczestnicy w trakcie szkolenia dowiedzą się:

Więcej

"Dolnośląski Bon na innowacje"

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zachęca mikro- małych i średnich przedsiębiorców do udziału w projekcie "Dolnośląski bon na innowacje".

Szczegóły w załączniku.

Więcej

"Wtorki z JPK": informacja Urzędu Skarbowego dla przedsiębiorców

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy uprzejmie informuje, że mikroprzedsiębiorcy którzy  są podatnikami podatku od towarów i usług i składają deklaracje podatkowe VAT-7 lub VAT-7K mają obowiązek od 1 stycznia 2018 r. prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr zakupów i sprzedaży VAT) i przesyłania jej jako JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT) do Ministerstwa Finansów.

Więcej

Spotkanie dla pracodawców. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy informuje, że w dniach 13 – 24.11.2017 r. w ramach Europejskich Dni Pracodawców 2017 organizuje spotkania dla pracodawców, podczas których przekazane zostaną informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego, szkoleń dla bezrobotnych, staży oraz usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez Urząd.

Więcej

Informacja o dotacjach dla rzemieślników

Dnia 31 sierpnia 2017 r.  w  Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej został ogłoszony konkurs horyzontalny  na dofinansowanie projektów inwestycyjnych rzemieślników. Można będzie się starać o dofinansowanie  projektów związanych z unowocześnieniem lub zmianą rozwiązań produkcyjnych i procesowych lub sposobu świadczenia usług stosowanych w rzemiośle. Alokacja w tym konkursie wynosi ponad 2 mln zł.

Więcej

Spotkanie informacyjne "Fundusze europejskie dla przedsiębiorców". Komunikat

Informujemy o spotkaniu dotyczącym funduszy UE, organizowanym przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) we Wrocławiu. Spotkanie odbędzie się 20 września 2017 r. we Wrocławiu.

Więcej

Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy. Informacja DAWG Sp. z o.o.

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. w okresie od lipca 2016 do sierpnia 2018 r. realizuje projekt pn.: “AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mający na celu wparcie osób zwalnianych lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Więcej

Ważny komunikat dla przedsiębiorców

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP) ogłosiła pierwsze konkursy, w ramach których przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2014-2020. Konkursy skierowane są przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej

Strony

Biznes
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP