Aktualności

Zmiana na stanowisku prezesa WSSE

Podczas Walnego Zgromadzenia Wspólników Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” 18 lutego 2013 r. została odwołana dotychczasowa prezes zarządu WSSE „INVEST-PARK”, Urszula Solińska-Marek. Stanowisko prezesa zarządu spółki objęła Barbara Kaśnikowska.

Więcej

WSSE „INVEST-PARK” podsumowała swoją aktywność w 2012 roku

Jednym z ważniejszych wydarzeń 2012 roku dla funkcjonowania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” było m.in. wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów, w wyniku którego powierzchnia WSSE zwiększyła się o 138, 4835 ha - czytamy w komunikacie WSSE.

Powyższym rozporządzeniem włączono w granice strefy grunty o łącznej powierzchni 145, 6380 ha, w tym 10,8303 ha włączono do strefy w związku z nową inwestycją GKN Driveline Polska sp. z o.o.

Obecnie łączny obszar całej WSSE liczy 2212,23 ha.

Źródło: WSSE

Więcej

Rank Progress zaczyna od inwestycji w Oleśnicy

Od Oleśnicy Rank Progress SA rozpocznie realizację ogólnopolskiego projektu budowy minicentrów handlowych. Firma podpisała przedwstępną umowę zakupu gruntu na terenie gminy Oleśnica.

Więcej

Zezwolenie dla firmy GKN Driveline Polska w Oleśnicy

28 grudnia 2012 roku firma GKN Driveline Polska Sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie podstrefy Oleśnica Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”.

Firma zajmować się będzie produkcją innowacyjnych części samochodowych. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 100 mln złotych oraz zatrudnienie co najmniej 100 pracowników.

Firma planuje zakończyć inwestycję najpóźniej do 31.12.2015 r.

Więcej

Rozporządzenie RM dotyczące oleśnickiej podstrefy

Jak informowaliśmy, Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie, rozszerzające Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Invest-Park” o tereny (trzy, w pełni uzbrojone działki), na których firma GKN Driveline Polska będzie rozwijała swoją działalność w Oleśnicy.

Więcej

GKN Driveline Oleśnica w Wałbrzyskiej SSE

Firma GKN Driveline w Oleśnicy będzie rozwijać się w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest-Park”.

Premier Donald Tusk podpisał rozporządzenie, rozszerzające działalność Strefy o oleśnicki zakład. Firma ma konkretny plan rozwoju, wie, ile zainwestuje w ciągu najbliższych pięciu lat i o ilu pracowników zwiększy zatrudnienie. O szczegółach mówi Roman Dziuba, dyrektor generalny GKN Oleśnica.

Więcej

Inflacja w listopadzie 2012 r. – komentarz Ministerstwa Gospodarki

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2012 r. wzrosły o 0,1 proc. w porównaniu z październikiem br. W odniesieniu do listopada 2011 r. były wyższe o 2,8 proc. Analitycy Ministerstwa Gospodarki oczekiwali nieznacznie wyższego tempa wzrostu cen.

Więcej

Strony

Biznes
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP