Ogłoszenie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) Burmistrz Miasta Oleśnicy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do:

1. zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany (zabudowana nieruchomość gruntowa -działka nr 1/23 AM 25 – przy ul. Lwowskiej 19) – wykaz nr 11/2018


Urząd Miasta
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP