Pożytek publiczny

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego pn. " Zbieramy krew dla Polski", w trybie pozakonkursowym.

Więcej

Oferta w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca organizację zadania publicznego, w trybie pozakonkursowym, zgodnie z załączoną ofertą.

Więcej

Oferta organizacji pozarządowej w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego polegającego na zorganizowaniu festynu rodzinnego, zgodnie z załączoną ofertą.

Więcej

Oferta organizacji pozarządowej w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Oleśnicy zleca do realizacji zadanie w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie zgodnie ze złożoną ofertą (w załączeniu)

Więcej

Oferta w trybie pozakonkursowym

Oferta rozpatrywana w trybie pozakonkursowym KB Szerszeń Oleśnica, w załączeniu.

Więcej

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłasza konkursy na realizację zadań publicznych w roku 2018 w zakresie wypoczynku letniego.

Więcej

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego: “Zorganizowanie imprezy biegowej lub nordic walking” (w załączonym pliku)

Więcej

Oferta w trybie art. 19 a

Burmistrz Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym.

Więcej

Strony

Urząd Miasta
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP