Sprawy do załatwienia

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 
Sekretarz Miasta pok. 108, tel. 071 79 821 10 
Informatyk pok. 107, tel. 071 79 821 12 
Kadry pok. 107, tel. 071 79 821 11 
Biuro Rady pok. 24, tel. 071 79 821 14 
Archiwum pok. 109, tel. 071 79 821 15 
Punkt Informacyjny, tel. 071 79 821 16 
fax 071 79 821 17 


RADCY PRAWNI 

Radca koordynator pok. 6, tel. 071 79 821 20 
Radcy prawni pok. 10, tel. 071 79 821 21 


WYDZIAŁ FINANSOWY 
Skarbnik Miasta pok. 26, tel. 071 79 821 30 
Wymiar podatku pok. 25, tel. 071 79 821 32 oraz  071 79 821 33
Księgowość budżetowa pok. 28, tel. 071 79 821 35 
Księgowość budżetowa pok. 29. tel. 071 79 821 37 


Sekcja DS. AUDYTU I KONTROLI 
pok. 308, tel. 071 79 821 45 


WYDZIAŁ GEODEZJI, GOSPODARKI GRUNTAMI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA 

Naczelnik pok. 104, tel. 071 79 821 50 
Gospodarowanie nieruchomościami pok. 101, tel. 071 79 821 51 
Opłaty adiacenckie pok. 101, tel. 071 7981 57 
Ochrona środowiska, rolnictwo pok. 102, tel. 071 79 821 52 
Sprzedaż nieruchomości (lokale, działki) pok. 103, tel. 071 79 821 54 


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I INWESTYCJI 
Naczelnik pok. 311, tel. 071 79 821 60 
Kierownik Sekcji Inwestycji pok. 208, tel. 071 79 821 61 
Sekcja Inwestycji - Infrastruktura miejska, inwestycje pok. 207, tel. 071 79 821 63 
Sekcja Inwestycji - Zamówienia publiczne pok. 213, tel. 071 79 821 65 
Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej - lokalizacja inwestycji celu publicznego, warunki zabudowy dla budownictwa usługowego i produkcyjnego, pok. 309, 
tel. 071 79 821 69 
Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej - warunki zabudowy dla budownictwa mieszkaniowego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pok. 312, 
tel. 071 79 821 67 
Stanowisko ds. budownictwa - wpisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium zagospodarowania przestrzennego, przeniesienie warunków zabudowy na rzecz innej osoby, upoważnienia na wjazd w obręb Rynku pok. 310, 
tel. 071 79 821 68 


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 

Naczelnik pok. 205, tel. 071 79 821 70 
Dowody osobiste pok. 201, tel. 071 79 821 75 
Meldunki pok. 202, tel. 071 79 821 76 
Obrona cywilna pok. 203, tel. 071 79 821 79 
Sprawy wojskowe pok. 204, tel. 071 79 821 81 


URZĄD STANU CYWILNEGO 

Kierownik USC pok. 22, tel. 071 79 821 71 
fax 071 79 821 74 


WYDZIAŁ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 
Naczelnik pok. 111, tel. 071 79 821 90 
Pozyskiwanie funduszy EU pok. 110, tel. 071 79 821 91 
Porządek publiczny, wydawanie koncesji pok. 112, tel. 071 79 821 92 
Współpraca zagraniczna, promocja pok. 106, tel. 071 79 821 93

Burmistrz Oleśnicy oraz jego zastępca przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 14:00 - 16:15.

Przewodniczący Rady oraz jego zastępca przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków podczas dyżurów, które są pełnione w następujących dniach:
 
Przewodniczący Rady Wiesław Piechówka 
ŚRODA w godz. od 12:00 do 13:00 
pok. nr 40, Rynek-Ratusz,
tel. 071-798-21-14
e-mail: w.piechówka@um.olesnica.pl

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Żółkiewski
CZWARTEK w godz. od 14:00 do 15:00 
pok. nr 40, Rynek-Ratusz,
tel. 071-798-21-14
e-mail: t.zolkiewski@um.olesnica.plUrząd Miasta
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP