Ruszyła oleśnicka E-OŚWIATA

W miniony czwartek o godz. 12.00 w Sali Widowiskowej MOKiS-u odbyła się uroczysta prezentacja projektu "E-OŚWIATA – program przyjaznej gminy – element projektu E-MIASTO". Jednocześnie tego dnia uruchomiony został internetowy portal będący głównym elementem przedsięwzięcia.

Burmistrz Jan Bronś w swoim wystąpieniu podkreślił nowatorski charakter projektu i związane z nim oczekiwania: ułatwienia dla uczniów, rodziców i nauczycieli, sprawniejsze zarządzanie, racjonalizacja kosztów oświatowych.

Historię powstawania projektu przypomniał Sekretarz Miasta Zbigniew Rybak – jeden z głównych jego pomysłodawców. Sekretarz zaznaczył, że w pracach nad projektem  było zaangażowanych kilkaset osób. Dzięki ich kompetencjom i zaangażowaniu projekt został w stosunkowo krótkim czasie wdrożony. Przedstawiciel wykonawców Marcin Tomana zaprezentował w trybie on-line działanie portalu, zaś pracownicy przedszkoli, szkół podstawowych gimnazjów, Zespołu Oświaty Samorządowej, Urzędu Miasta Oleśnicy oraz firm wspierających to przedsięwzięcie otrzymali z rąk burmistrza okolicznościowe dyplomy.

Na zakończenie prezentacji Jan Bronś podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania oleśnickiej e-oświaty.

Portal Edukacyjny Miasta Oleśnicy to nowy rozdział w lokalnym systemie kształcenia. Umożliwia dostęp do informacji oświatowych skupionych w jednym miejscu bez względu na porę dnia. Portal oferuje bogactwo wiedzy, prostotę obsługi, oszczędność czasu, ułatwienie komunikacji między wszystkimi uczestnikami procesu edukacji oraz obniżenie kosztów zarządzania szkołami i przedszkolami. W ramach projektu oleśnickie placówki oświatowe otrzymały też nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, w tym 191 komputerów przenośnych i 15 drukarek wielofunkcyjnych. Dzięki metodycznym i systemowym staraniom władz miasta, które chcą wspierać mieszkańców w realizowaniu ich potrzeb, Oleśniczanie otrzymali interesujące, rozbudowane i nowoczesne narzędzie edukacyjne. Nie bez znaczenia jest też fakt, że prawie 80% środków potrzebnych na realizację tak dużego przedsięwzięcia zostało pozyskanych ze środków unijnych, a dokładnie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej szczegółowych informacji na temat portalu znaleźć można w ostatnim numerze Kwartalnika Miejskiego (numer z maja 2011) oraz na stronie www.olesnica.pl w zakładce Urząd Miasta / e-Oświata, gdzie dodatkowo zamieszczona została instrukcja obsługi serwisu.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi ewentualnych kosztów użytkowania portalu e-oświata, informujemy, że korzystanie ze wszystkich jego funkcji (w tym z elektronicznych dzienników) jest bezpłatne.

Zachęcamy rodziców, których dzieci uczęszczają do przedszkoli lub kształcą się w szkołach podstawowych i gimnazjach do rejestrowania się na portalu www.e-oswiata.olesnica.pl. Jednocześnie informujemy, że usługa dostępna jest tylko dla placówek oświatowych zarządzanych przez Miasto Oleśnica.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP