Konkurs - Pisanka Wielkanocna

Biblioteka i Forum Kultury zaprasza do udziału w konkursie – "Pisanka Wielkanocna".

Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanek/kraszanek w obrzędowości ludowej, popularyzacja sztuki ludowej i rękodzieła wśród dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.

Konkurs organizowany jest w czterech grupach wiekowych:

GRUPA I: Szkoła podstawowa – klasy I – III

GRUPA II : Szkoła podstawowa – klasy IV – VII

GRUPA III : Gimnazjum – klasy II-III

GRUPA IV: Dorośli

Aby wziąć udział w konkursie należy indywidualnie wykonać jedną pisankę na wydmuszce lub kraszankę, oklejankę, nalepiankę, rysowankę, drapankę z możliwością zawieszenia.

Prace należy dostarczyć do Sali widowiskowej BiFK. Termin składania prac do 15.03.2018 roku. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i utworzą wystawę pokonkursową.

Regulamin dostępny na stronie www.bifk.info

Organizatorem konkursu jest Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy.

 


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP