Przypomnienie o opłacie za posiadanie psa

Urząd Miasta Oleśnicy przypomina, że 30 kwietnia mija termin obowiązkowej opłaty od posiadania psa. Roczna opłata od posiadania psów, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta, podobnie jak w ubiegłym roku, wynosi 50 zł. Nie płacą jej osoby, które przyjęły czworonoga ze schroniska, powinny to jednak udokumentować zaświadczeniem wydanym przez schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Opłatę należy uiścić bez wezwania na konto bankowe 02 9584 0008 2001 0000 0055 0001 wpisując tytuł: opłata za posiadanie psa 2018.

Opłaty od posiadania psów, zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie pobiera się od:
1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
4) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
5) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP