Nowy sprzęt dla oleśnickich pacjentów. Aktualizacja video.

Miasto sukcesywnie unowocześnia diagnostykę lekarską. SZPZOZ zrealizował I etap zakupów aparatury medycznej.

Pacjenci mogą od 1 marca 2018 r. korzystać z nowej aparatury RTG i USG. W przychodni przy ul. Ludwikowskiej działają już czterogłowicowy cyfrowy aparat USG z funkcją Dopplera (koszt zakupu 304.500,60 zł) oraz cyfrowy aparat rentgenowski (koszt zakupu 847.620,00 zł)

W przychodni przy ul. Hallera także zainstalowano nowy cyfrowy aparat USG: Hitachi Aloka Arietta V70, z funkcjami Dopplera i elastografii. Ten sprzęt kosztował 304.500,60 zł.

Inwestycję zrealizowano w ramach projektu pt. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ i AOS poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej do Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy”.

Zaplanowany koszt przedsięwzięcia wynosi 2.750.366,00 zł, aktualnie zrealizowany został na kwotę 1.456.621,20 zł, z czego refundacja przez UE wyniesie aż 1.238.128,02 zł. Pozostałe koszty będą pokryte z dotacji Miasta Oleśnicy (200.000,00 zł) i ze środków własnych. W zeszłym tygodniu nowe pracownie odwiedzili członkowie Rady Społecznej SZPZOZ oraz burmistrz Oleśnicy Michał Kołaciński.

Źródło: SZPZOZ


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP