Dolnośląski finał drużynowych biegów przełajowych w Oleśnicy

W związku z organizacją Indywidualnych Biegów Przełajowych o puchar Przewodniczącego Szkolnego Związku Sportowego, które odbędą się 7 kwietnia na podzamczu, publikujemy oficjalny Komunikat Organizacyjny.

I. Organizator

Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk" we Wrocławiu,  Wojskowy Klub Sportowy „Oleśniczanka”, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oleśnicy, Biblioteka i Forum Kultury w Oleśnicy 

II. Patronat

Pan Roman Kowalczyk – Przewodniczący Szkolnego Związku Sportowego „Dolny Śląsk” Dolnośląski Kurator Oświaty

Pan Michał Kołaciński - Burmistrz Oleśnicy

Pan Wojciech Kociński – Starosta Oleśnicki 

III. Cel

 • Popularyzacja biegania
 • Wyłonienie najlepszych szkół w klasyfikacji drużynowej
 • Wyłonienie najlepszych zawodników na poszczególnych dystansach 

IV. Termin i miejsce

Zawody odbędą się w sobotę 7 kwietnia 2018 roku na trasach wytyczonych pod Zamkiem w Oleśnicy – podzamcze od strony ul. Wałowej 

V. Uczestnictwo

W zawodach prawo startu posiadają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego w odpowiednich rocznikach, które zgłosiły swój startprzez System Rejestracji Szkół w odpowiednim terminie – do 5.04.2018 do g. 12,00

Uwaga!!regulamin zawodów zgodny z Kalendarzem Imprez SZS Dolny Śląsk na rok szkolny 2017/2018. Najważniejsze postanowienia regulaminowe:

 1. Drużyny szkolne w składzie 6-cio osobowym w każdej kategorii biegów
 2. Start wspólny w poszczególnych kategoriach, z tym, że drużyny ustawiają się w rzędach po 6 zawodników ze szkoły; wyznaczeni przez nauczyciela liderzy na linii startu, pozostali zawodnicy, wg ustaleń drużyn, za nimi. Suma miejsc na mecie zdobytych przez poszczególnych członków zespołu decyduje o jego miejscu w klasyfikacji drużynowej. Oddzielna klasyfikacja indywidualna dla poszczególnych biegów. Szkoła może wystawić dowolną liczbę 6-osobowych drużyn. Drużyna, która nie wystawi 6-cio osobowej drużyny, bądź do mety nie dobiegnie cała reprezentacja klasyfikowana jest odpowiednio do ilości wystawionych kończących bieg zawodników. Do punktacji współzawodnictwa sportowego szkół Dolnego Śląska zaliczony będzie wynik najlepszej drużyny wystawionej przez szkołę.
 3. Obowiązują następujące kategorie wiekowe:

      - Igrzyska Dzieci - szkoły podstawowe – grupa młodsza 2007 i młodsi – dystans ok. 1000 m

      - Igrzyska Dzieci - szkoły podstawowe – grupa starsza 2005-2006 dziewczęta – dystans ok. 1000 m

      - Igrzyska Dzieci - szkoły podstawowe – grupa starsza 2005-2006 chłopcy – dystans ok. 2000 m

      - Igrzyska Młodzieży Szkolnej – rocznik 2002-2004 – dystans ok. 2000 m dla dziewcząt i ok. 3000 m dla chłopców

      - Licealiada Młodzieży – rocznik 1998 i młodsi – dystans ok. 2000 m dla dziewcząt i ok. 3000 m dla chłopców

Dodatkowe biegi dla dzieci z klas I – III uczestników programu Mały Mistrz i Sprawny Dolnoślązaczek

4. Oddzielna klasyfikacja drużynowa dziewcząt i chłopców, z tym, że do klasyfikacji szkół podstawowych zaliczone będą łączne wyniki szkoły w grupie młodszej i starszej

5. Dopuszczalny jest start zawodników indywidualnych, jeżeli szkoła nie może zebrać drużyny 6-cio osobowej. Z tym, że jeżeli drużyna na starcie nie liczy min. 4 zawodników szkoła nie jest klasyfikowana w punktacji drużynowej.                       

VI. Program zawodów 

9,30 – 10,45 weryfikacja  zgłoszeń szkoły podstawowe i gimnazja

10,45 uroczystość otwarcia Finału Dolnośląskiego

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – VII klasy szkół podstawowych , II i III gimnazjów – rocznik 2002-2004

11,00 bieg drużynowy dziewcząt na dystansie ok. 2000 m

11,15 bieg drużynowy chłopców na dystansie ok. 3000 m 

Igrzyska Dzieci – szkoły podstawowe klasy VI i młodsi

11,35     bieg specjalny Sprawnego Dolnoślązaczka dla klas I uczestniczących w programie Mały Mistrz – dystans ok. 300 m

11,45     bieg specjalny Sprawnego Dolnoślązaczka dla klas II uczestniczących w programie Mały Mistrz – dystans ok. 300 m

11,55     bieg specjalny Sprawnego Dolnoślązaczka dla klas III uczestniczących w programie Mały Mistrz – dystans ok. 300 m

12,05    bieg drużynowy dziewcząt grupa młodsza (2007 i młodsi) na dystansie ok. 1000 m

12,20    bieg drużynowy chłopców grupa młodsza (2007 i młodsi) na dystansie ok. 1000 m

12,45    bieg drużynowy dziewcząt grupa starsza ( 2005-2006) na dystansie ok. 1000 m

13,00    bieg drużynowy chłopców grupa starsza (2005-2006) na dystansie ok. 2000 m 

Licealiada

13,15     bieg drużynowy dziewcząt na dystansie ok. 2000 m

13,30    bieg drużynowy chłopców na dystansie ok. 3000 m 

VII. Zgłoszenia

Zgłoszenia imienne prosimy przez System Rejestracji Szkół www.srs.szs.pl. Prosimy, w przypadku wystawienia do biegu więcej niż jednej drużyny o wpisanie w kolumnie „ Informacje dodatkowe” symbolu drużyny literami, np. drużyna A, drużyna B, itd.

Zgłoszenia zawodników szkół podstawowych do biegów specjalnych Sprawnego Dolnoślązaczka także przez System Rejestracji Szkół; prosimy o zaznaczenie w „Informacjach dodatkowych” klasy do której uczęszcza zawodnik, np. klasa I, klasa II, klasa III 

Zgłoszenie w nieprzekraczalnym terminie 5.04.2018 do godz. 12,00

Osoby zgłoszone po terminie nie zostaną dopuszczone do zawodów. 

UWAGA!!!! Prosimy o jak najszybsze zapisy i ew. ich korektę do terminu zapisanego wyżej. Musimy wcześniej zamówić kanapki i napoje dla właściwej liczby startujących; stąd prośba Organizatorów z Oleśnicy o jak najszybsze zgłoszenie ilości reprezentantów z poszczególnych szkół 

W związku ze spodziewaną dużą ilością zawodników informujemy, że nie będzie możliwości dokooptowywania nowych zawodników do składu szkół i klubów i zgłaszania ich w dniu zawodów. 

Uwagi !!                                                                                                                                         

 • Ø Organizatorzy przewidują, że uczestnicy zawodów otrzymają ciepły napój  i kanapkę. Posiłek wyłącznie dla osób zgłoszonych w terminie
 • Ø Szatnie udostępnione przez organizatorów są jedynie przebieralniami, za rzeczy    pozostawione w nich i innych miejscach organizator nie odpowiada
 • Ø Prosimy opiekunów o zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie porządku na udostępnionym terenie przez ich podopiecznych
 • Ø W trakcie trwania zawodów zakaz wstępu na trasy biegowe (rozgrzewka zawodników w parku po drugiej stronie ulicy Wałowej )

Wiceprzewodniczący  SZS

Adam  Szymczak

Informacje dla opiekunów i uczestników finału dolnośląskiego drużynowych biegów przełajowych Oleśnica, 7.04.2018 r. 

 1. Prosimy o zachowanie porządku na trasach i terenie wokół Zamku w Oleśnicy
 2. Opiekunów ekip szkolnych zapraszamy do biura zawodów umiejscowionego w namiocie zgodniez załączonym planem. W pierwszej kolejnościgimnazja,  potem szkoły podstawowei szkoły ponadgimnazjalne  ( przynajmniej na  1 godz. przed rozpoczęciem biegów ). W biurze otrzymacie Państwo do sprawdzenia listę Waszych uczniów, a po jej sprawdzeniu numery z kodem kreskowym dla zawodników. Przypominamy, że opiekunowie zostawiają w biurze zawodów listę imienną zawodników wygenerowaną z systemu SRSi podpisaną przez dyrektora szkoły
 3. Numery startowe ( samoprzylepne ) zawodnicy przylepiają na lewej piersi na koszulce w której będą biegli.
 4. Uczestnicy zgłoszeni w odpowiednim terminie do zawodów otrzymają bułkę i ciepły napój po biegu. Bloczki żywieniowe na faktyczną liczbę zawodników pobierają opiekunowie w biurze zawodów przy odbiorze numerów startowych.
 5. Toalety i przebieralnie dla zawodników znajdują się w miejscach zaznaczonych na załączonym planie. Prosimy o przebieranie się zawodników w autokarach, którymi przyjechali na zawody
 6. W związku ze spodziewaną dużą ilością zawodników oraz ich przyjazdem większą ilością autokarówi busów prosimy o korzystanie z wyznaczonych parkingów                     i przyjazd odpowiednio wcześniej. Parkingi dla autobusów wyznaczone przez organizatorów przy ul. Wrocławskiej w odległości ok. 400 m od tras biegowych.
 7. W trakcie trwania biegów obowiązuje zakaz przebywania  na trasach biegowych. Rozgrzewka  w trakcie trwania imprezy możliwa na terenie parku po drugiej stronie ulicy Wałowej . Nie przestrzegający tego przepisu zostaną zdyskwalifikowani i nie będą brali udziału w zawodach
 8. Przedstawicielami organizatorów na trasie są trenerzy i współpracownicy WKS Oleśniczanka

Około 30 minut po zakończeniu biegu na wyznaczonym miejscu odbędzie się dekoracja zwycięzców. Zapraszamy na nią sześciu najlepszych zawodników w poszczególnych biegach. Około 45 minut po zakończeniu biegów poszczególnych typów szkół odbędzie się wręczenie pucharów dla trzech i dyplomów dla sześciu najlepszych szkół w kategorii dziewcząt i chłopców 


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP