Zbliża się termin rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste

Przypominamy wszystkim użytkownikom wieczystym, że w sobotę 31 marca mija termin zapłaty rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste. Opłata wnoszona jest samodzielnie, bez pisemnego  wezwania do użytkowników.

Opłata płacona jest niezależnie od podatku od nieruchomości, który uiszczany jest odrębnie w wyznaczonych terminach płatności.

Rachunek bankowy, na który należy wnosić opłatę:

60 9584 0008 2001 0000 0055 0024

Zaległości w opłacie za użytkowanie wieczyste dochodzone są w drodze sądowej po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty.  

Informacje na temat wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste i zaległościach w opłacie uzyskać można pod numerem telefonu 71-798-21-85 bądź 71-798-21-39


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP