Biało-czerwony XIX Oleśnicki Rajd Rowerowy

Zachęcamy do udziału w Biało-czerwonym XIX Rajdzie Rowerowym, który wystartuje 3 maja z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

Poniżej regulamin imprezy zawierający wszelkie niezbędne informacje.

Organizatorzy: Międzyszkolny Integracyjny Klub Sportowy „Junior” w Oleśnicy, Powiatowy Szkolny Związek w Oleśnicy, OKR „ATOL” w Oleśnicy, oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, Orlik 2012 i Bajk Stajl Oleśnica.

Rajd współ finansowany jest ze środków własnych oraz z budżetu Powiatu Oleśnickiego, Miasta Oleśnicy, Gminy Oleśnica i PCEiK w Oleśnicy. 

Miejsce i data: Rajd odbędzie się 3 maja 2018 r. Zbiórka  Rajdu nastąpi w Rynku Oleśnicy  o godz. 9:30. Start Rajdu  o godzinie 10:00,  meta znajdować się będzie na Stadionie Miejskim w Oleśnicy. Koniec planowany jest około godziny 15:00. 

Uczestnicy: W Rajdzie mogą wziąć udział wszystkie osoby posiadające sprawny rower, pozwalający na jazdę na asfalcie oraz po drogach polnych i lasach oraz mające kartę rowerową  /nie dotyczy osób pełnoletnich/ i kask rowerowy. Niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są do przyjazdu z rodzicami bądź pełnoletnimi opiekunami. Wszyscy chętni powinni zapisać się na listę startujących z imienia i nazwiska oraz podając datę urodzenia. Każdy z uczestników powinien być ubezpieczony indywidualnie na czas Rajdu. Ustala się maksymalną liczbę uczestników Rajdu do 400 osób. Mile widziany jest strój w barwach biało czerwonych. Dodatkowo zachęcamy do ubrania stylowych stylizacji w klimatach RETRO (lata 20-te i 30-te). Namawiamy by wyciągnąć z szafy szelki,  kaszkiety, kraciaste kamizelki czy stroje w pepitkę i dołączyć do rajdu na swoim bicyklu. 

Zapisy: Zapisy można dokonywać od 19 marca 2018 r. do  23  kwietnia 2018 r w Sklepie Rowerowym „WALBI” na ul. Sejmowej w Oleśnicy. Zapis na liście uczestników Rajdu /tylko osobiście/ wiąże się z akceptacją Regulaminu Rajdu. 

Wpisowe: Uczestnicy Rajdu  ponoszą  koszty wpisowego w kwocie 15 złotych, które zostanie przeznaczone bezpośrednio na koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem Rajdu. Zapewniamy  bufet kolarski.

W przypadku nie zgłoszenia się na Rajdzie wpisowe nie będzie zwracane! 

Trasa: Rajd odbędzie się na pętli o długości ok. 32,4 km  przy otwartym ruchu samochodowym. Oleśnica – Bogusławice – Wyszogród – Wszechświęte – Solniki Wielkie – Zawidowice – Zbytowa – Zimnica (półmetek) – Ligota Wielka  – Oleśnica.,  Stadion Miejski w Oleśnicy. Trasa Rajdu będzie oznakowana białymi strzałkami namalowanymi na powierzchni drogowej w miejscach zmian kierunku jazdy wraz z oznakowaniem miejsc niebezpiecznych. Na trasie Rajdu uczestnicy zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisy i zasady kodeksu drogowego i poruszać się po drogach  w kolumnach 10 – 15 osobowych w odstępach 200 metrowych pomiędzy kolumnami. W każdej grupie z przodu i z tyłu jechać będą opiekunowie  grup w oznaczonych żółtych kamizelkach. Rajd przebiegać będzie przy otwartym ruchu kołowym. Miejsca niebezpieczne /w tym skrzyżowania/ zostaną zabezpieczone przez Policję poprzez krótkotrwałe zamknięcia ruchu celem płynnego przejazdu uczestników Rajdu. W miejscowości Zimnica organizator przewiduje POSTÓJ na terenie boiska piłkarskiego podczas którego podany będzie posiłek regeneracyjny, rozegrane zostaną konkurencje sprawnościowe , wręczane będą nagrody oraz przeprowadzone pogadanki na tematy związane z promocją zdrowia zasadami zdrowego trybu życia, przeciwdziałaniu przemocy i nadużywania alkoholu i środków odurzających. Przewidujemy znakowanie rowerów przez Policję. 

Przypominamy, że jest to Rajd rodzinny, a nie wyścig kolarski. Trasa, jej długość oraz nadawane tempo będzie pozwalać na udział w nim każdemu rowerzyście. 

Nagrody: Na początku Rajdu wręczone zostaną pamiątkowe plakietki dla wszystkich uczestników, oraz woda mineralna i słodycze. Na postoju w  Zimnicy  zostaną przeprowadzone konkurencje sprawnościowe dla dzieci, w których wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody  niespodzianki. Dodatkowo przewidziane są nagrody niespodzianki dla uczestników Rajdu. 

Zabezpieczenie: Organizatorzy zapewniają na trasie Rajdu pierwszą pomoc medyczną oraz techniczną. Kolumnę Rajdu będzie zamykał samochód techniczny, który będzie oznaczony napisem "Koniec Rajdu". 

Postanowienia końcowe: Zabrania się podczas Rajdu samodzielnego opuszczania kolumn oraz samodzielnego wyjeżdżania z  postoju. Na trasie Rajdu wszyscy zobowiązują się przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zaleceń podawanych przez Organizatorów, opiekunów kolumn i Policji.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP