Transmisja video z sesji Rady Miasta Oleśnicy

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się o godzinie 14.00.
Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.
Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta Oleśnicy.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oleśnicy oraz Komisji Ekonomiczno-Prawnej Rady Miasta Oleśnicy z działalności za 2017 rok.
5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) utworzenia spółdzielni socjalnej,
b) zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Oleśnica,
c) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
d) zmiany Uchwały Nr XXXIII/280/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji,
e) zmiany Uchwały Nr XXXIX/338/2017 Rady Miasta Oleśnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy,
f) zmian budżetu na 2018 rok.
8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
11. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VII kadencji.

Transmisja Video


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP