Informacja MGK w sprawie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, iż na podstawie decyzji wydanej w dniu 10.05.2018 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dniem 01.06.2018 r. wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa została opublikowana na stronie MGK w zakładce "Zakład Wodociągów i Kanalizacji - pliki do pobrania" i załączniku.

Szzczegółowych informacji udziela MGK.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP