...i po Rodzinnym Pikniku MKRPAiPN. Relacja.

W niedzielne popołudnie Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zaprosiła oleśniczan na piknik, którego wiądącym tematem było rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej uzależnień dzieci i młodzieży, w szczególności uzależnień związanych z cyberprzestrzenią. Nie zabrakło występów, animacji, niespodzianek i dobrej zabawy. Do dyspozycji zainteresowanych rodziców byli też terapeuci pracujący z najmłodszymi mieszkańcami.

Poniżej relacja fotograficzna Ryszarda Kałużnego.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP