Urząd Miasta weźmie udział w ważnym projekcie

Urząd Miasta Oleśnicy został wytypowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych do udziału w badaniach użytkowników (UX – user experience) związanych z realizacją projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych”. Udział w tym prestiżowym przedsięwzięciu jest dużym wyróżnieniem.

Celem projektu „Archiwum Dokumentów Elektronicznych”, realizowanego przez Archiwa Państwowe jest wybudowanie systemu teleinformatycznego Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE), umożliwiającego archiwom państwowym przejmowanie, przechowywanie oraz zabezpieczenie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej pochodzących min. z jednostek administracji państwowej i samorządowej w kraju. W założeniu stworzony system ADE ma stać się częścią jednolitego cyfrowego systemu informacji archiwalnej umożliwiającego dostęp do informacji o materiałach archiwalnych pozostających w zasobach archiwów państwowych. Niniejszy system będzie udostępniony wszystkim zainteresowanym osobom w ramach zasobów informacyjnych państwa.

Ze względu na wcześniejszą współpracę oraz w bogate doświadczenie w zakresie postępowania z dokumentem elektronicznym Urząd Miasta Oleśnicy został zaproszony do uczestnictwa w tym projekcie.


Aktualności
Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP