Menu
E-urząd
E-oświata
E-biblioteka
Biuletyn Informacji Publicznej
Serwis SMS

Ważny komunikat dla przedsiębiorców

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP) ogłosiła pierwsze konkursy, w ramach których przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2014-2020. Konkursy skierowane są przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach ogłoszonych konkursów dolnośląscy przedsiębiorcy będą mogli starać się o dofinansowanie m.in. na wdrożenie innowacji procesowych i produktowych, na tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, w tym laboratoria specjalistyczne, działy lub centra  badawczo-rozwojowe. 

Promowane będą projekty innowacyjne, wprowadzające na rynek nowe bądź ulepszone produkty/usługi lub dokonujące zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług oraz projekty, które będą kładły nacisk na rozwój badań naukowych.

Kwoty dofinansowania od 25 do 45 procent wartości zgłoszonych projektów.

Więcej informacji na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: http://www.dip.dolnyslask.pl

lub

w Punkcie informacyjnym Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław
Godziny pracy: pn.-pt. 7:30 - 15:30
tel.: 71 776 58 12, 71 776 58 13

Zdjęcie: 

Strefa Miejska | Kontakt | Mapa Oleśnicy | BIP