• język migowy
  • BIP

Urząd Miasta Oleśnicy - informacje

Przejdź do Aktualności

Ważne Informacje

Przejdź do kalendarium

Aktualności - zobacz więcej

Otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
Otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu
25.11.2022

Otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu

Pełna treść ogłoszenia o konkursie oraz wymagane załączniki do oferty, w załączonym pliku. Ponadto do oferty należy dołączyć aktualny KRS (lub inny dokument rejestracyjny) oraz statut organizacji

Otwarty konkurs na realizację zadań w  zakresie ochrony zwierząt  Otwarty konkurs na realizację zadań w  zakresie ochrony zwierząt 25.11.2022

Otwarty konkurs na realizację zadań w  zakresie ochrony zwierząt

Otwarty konkurs na realizację zadań w  zakresie pomocy społecznej  Otwarty konkurs na realizację zadań w  zakresie pomocy społecznej  25.11.2022

Otwarty konkurs na realizację zadań w  zakresie pomocy społecznej 

Otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie: ochrony zdrowia oraz działalności na rzecz mieszkańców w wieku emerytalnym Otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie: ochrony zdrowia oraz działalności na rzecz mieszkańców w wieku emerytalnym 25.11.2022

Otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie: ochrony zdrowia oraz działalności na rzecz mieszkańców w wieku emerytalnym

Otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie edukacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży Otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie edukacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 25.11.2022

Otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie edukacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Otwarty konkurs na realizację zadań w  zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania uzależnieniom Otwarty konkurs na realizację zadań w  zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania uzależnieniom 25.11.2022

Otwarty konkurs na realizację zadań w  zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania uzależnieniom

Otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 25.11.2022

Otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Oleśnica w liczbach

  • 34 988 mieszkańców Oleśnicy
  • 222 mln zł planowanych wydatków w 2021 roku
  • 202 mln zł planowanych dochodów w 2021 roku
  • Prawie 40 mln zł na inwestycje w 2021 roku
  • Ponad 21 mln zł na drogi w mieście w 2021 roku
więcej statystyk i szczegółów
do góry