• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Debata nad raportem o stanie Miasta Oleśnicy za 2023 rok

Debata nad raportem o stanie Miasta Oleśnicy za 2023 rok

5 Czerwca 2024

KOMUNIKAT

Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy

 

Informuję, że na sesji Rady Miasta Oleśnicy, która odbędzie się w dniu  21 czerwca 2024 r. o godz. 11.00, rozpatrywany będzie raport o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2023 rok.

Dokument powstał zgodnie z wymogami art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609  z późn. zm.). Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzedzającym jego opracowanie, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Miasta rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

  W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym powyżej, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 50 osób.

Przykładowe zgłoszenie do debaty wraz z podpisami mieszkańców można pobrać poniżej.

Zgłoszenie składa się w Urzędzie Miasta Oleśnicy, ul. Rynek – Ratusz, 56-400 Oleśnica, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, czyli do 20 czerwca 2024r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Debata nad „Raportem o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2023 rok” odbędzie się z udziałem mieszkańców w sali obrad nr 37 w Urzędzie Miasta Oleśnicy, ul. Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, w dniu 21 czerwca 2024r. o godz. 11.00.

 

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy

Aleksander Chrzanowski

Kategoria: Raport o stanie Gminy Miasta Oleśnicy za 2023 rok [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-05-07 Raport_o_stanie_gminy_2023.pdf
ilość pobrań: 160
Raport_o_stanie_gminy_2023.pdf 50.59MB zobacz

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2024-06-05 zgłoszenie mieszkańca_Raport o stanie gminy.doc
ilość pobrań: 9
zgłoszenie mieszkańca_Raport o stanie gminy.doc 76.5KB -

do góry