• język migowy
 • BIP
Strona główna/Aktualności/Konsultacje z mieszkańcami w zakresie zrównoważonej (..)

Konsultacje z mieszkańcami w zakresie zrównoważonej mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia

15 Kwietnia 2021

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia jest strategią długoterminową, nastawianą na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan wdrożenia. Temat dotyczy obszaru 38 gmin w tym Gminy Miasta Oleśnicy. 

Projekt realizowany jest przez Gminę Wrocław w ramach dotacji udzielonej przez Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska.

Konsultacje będą się odbywały wyłącznie ON LINE a ich terminy znajdziecie poniżej: 

 • 19/04/2021  -godz. 8.00
 • 20/04/2021 r. - godz. 13.00
 • 21/04/2021 - godz. 17.00
 • 23/04/2021  - godz. 10.00

Konsultacje mają na celu uzyskanie informacji zwrotnej o oczekiwaniach, potrzebach, obawach i preferencjach mieszkańców poszczególnych gmin, która pozwoli w weryfikacji celów strategicznych. Podczas I etapu konsultacji uczestnicy zostaną poinformowani o celu prac, ich mechanice, ramach czasowych, zaangażowanych zasobach i podmiotach, a także spodziewanym efekcie. A także m.in.:

 • zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podroży i usług
 • poprawę stanu bezpieczeństwa
 • przyczynienie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii

Konsultacje mają też rozbudować wiedzę dotyczącą:

 • negatywnego oddziaływania transportu na mieszkańców, priorytetowych działań zaradczych
 • przyczyn osiedlania się w źle skomunikowanych miejscach, skazujących mieszkańców na długie podróże oraz nieprzyjazne środowisku środki transportu
 • możliwych czynników wyzwalających zmiany

Zgłoszenia można przesyłać od 06.04.2021 r. na adres konsultacje@lpw-consulting.pl

mobilność

do góry