• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Oświadczenie Miasta w sprawie treści artykułu prasowego (..)

Oświadczenie Miasta w sprawie treści artykułu prasowego w „Panoramie Oleśnickiej”

21 Października 2021

Lokalny tygodnik „Panorama Oleśnicka” w ostatnim numerze opublikował artykuł prasowy pt.: „AFERA Z PESELAMI”. Na prośbę dotkniętych jego treścią pracowników Urzędu Miasta, a zawłaszcza częścią dotyczącą głosowania w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego, przedstawiamy stanowisko Miasta w tej sprawie.

OŚWIADCZENIE

w związku z artykułem prasowym opublikowanym w „Panoramie Oleśnickiej” nr 42

19-25 października 2021 roku pt.: „AFERA Z PESELAMI” 

Nawiązując do powyższego artykułu, na prośbę dotkniętych jego treścią pracowników Urzędu Miasta, a w szczególności w nawiązaniu do słów odnoszących się do wyników głosowania w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego:

„Jeśli z samego MGK wyszło ok. 150 głosów za nim, to trudno uwierzyć, aby poza nimi głosów na projekt padło tylko kilka. Czy afera nie została wykryta dzień wcześniej i ratusz prewencyjnie nie usunął tych głosów z systemu i nie uwzględnił ich?”

wskazuję, że:

  1. Dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe). Zadawanie pytań sugerujących popełnienie czynów zabronionych przez któregokolwiek z pracowników Urzędu, czy też zarzucanie im jakiejkolwiek nieuczciwości bez uprzedniego zebrania stosownych materiałów (zbadania sprawy), godzi w sposób oczywisty w zasadę staranności i rzetelności dziennikarskiej. Dziennikarz nie może, wykonując swój zawód i pełniąc swoją rolę, przypisywać komukolwiek chociażby pośrednio podobnych czynów - ponieważ (tak jak sama prasa) ma rzetelnie informować obywateli i pozwolić im na dokonywanie własnej krytyki społecznej (art. 1 cytowanej Ustawy). Dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa - słowa redaktora, jak się wydaje, nie korespondują z tymi dyspozycjami. Nasuwa się wniosek, że autor materiału wyszedł poza ramy własnej roli, a dodam, że opracowując materiał, nie skontaktował się w ogóle z Urzędem Miasta.
  2. „Ratusz” - jak w artykule mówi się o zespole ludzi, czyli pracowników Urzędu Miasta - nie usunął głosów z systemu, jak też nie podjął jakichkolwiek działań, żeby ich nie uwzględnić. Proszę więc o nieprzypisywanie takich czynności pracownikom Urzędu (nazywanych celowo „ratuszem”) - albo o wskazanie konkretnych osób i poszczególnych uchybień, jakie są redakcji wiadome (właśnie po to, aby wyciągnąć odpowiednie konsekwencje). Jeżeli redakcja takich wiadomości i informacji nie posiada, w imieniu pracowników Urzędu - proszę o nieprzekazywanie opinii publicznej sugestii ukierunkowanych na podejrzenie wystąpienia tych procederów, ponieważ godzą w dobre imię urzędników od lat uczciwie pracujących na rzecz lokalnej społeczności.

Sekretarz Miasta Oleśnicy

Michał Pawlaczyk

do góry