Strona główna/Aktualności/Po weekendzie majowym wkraczamy w II etap znoszenia (..)

Po weekendzie majowym wkraczamy w II etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.

30 Kwietnia 2020

Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. Powróci możliwość korzystania z rehabilitacji, a biblioteki i niektóre instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Wprowadzone zostaną także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków. Co jeszcze zmieni się po długim weekendzie majowym?

II etap

Przyśpieszono niektóre zmiany w odmrażaniu gospodarki i życia codziennego:

 od 4 maja

 ZNIESIENIE OGRANICZEŃ W HANDLU

  • centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe zostaną otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków (na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej; do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchni korytarzy),

 Uwag! w centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

  • wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą czynne w weekendy.

 CZĘŚCIOWY POWRÓT ŻYCIA SPOŁECZNEGO

  • otwarte zostaną biblioteki, muzea, archiwa oraz pozostała działalność związana z kulturą (stopniowo i w rożnym czasie; o terminie otwarcia instytucji decydować będzie organ prowadzący, po konsultacji z powiatową stacją sanitarno - epidemiologiczną),
  • otwarte zostaną hotele i miejsca noclegowe,
  • osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły korzystać z rehabilitacji leczniczej.

 Uwag! salony masażu dalej pozostają zamknięte.

Wszystkie wyżej opisane placówki muszą przed otwarciem spełnić listę wytycznych, które zapewnią bezpieczne korzystanie z obiektów.

od 6 maja

 - przedszkola i żłobki zostaną otwarte

 Uwaga! decyzja ta należy jednak do organów prowadzących te placówki, czyli do samorządów lokalnych - organy mogą je otworzyć, mając na uwadze warunki poszczególnych placówek, wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 Uwaga!  ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

 Uwaga! jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może utrzymać zamknięcie wszystkich żłobków i przedszkoli na swoim terenie.

do góry