• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Powstaje nowy kanał sanitarny - od ul. 11 Listopada do ul. (..)

Powstaje nowy kanał sanitarny - od ul. 11 Listopada do ul. Młynarskiej

17 Kwietnia 2021

Miasto nie tylko modernizuje drogi i inne obiekty, buduje tereny zielone i rekreacyjne, ale też inwestuje w to co niewidoczne, głęboko schowane pod ziemią, lecz równie ważne dla funkcjonowania miasta i wygody mieszkańców. 

Rozpoczęła się budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego na odcinku od przepompowni ścieków przy ulicy 11 Listopada, przez ulicę Hallera i Kilińskiego, aż do skrzyżowania ulic 3 Maja i Młynarskiej. Nowy kanał będzie miał długość około 450 metrów. Z uwagi na to, że budowa dotyczy ścisłego centrum miasta większość robót zostanie wykonana bezwykopowo (przewiertem), metodą mikrotunelingu.

Dzięki tej inwestycji skrócona zostanie droga przepływu ścieków z rejonu ulic Hallera, Maczka, Małopolnej do oczyszczalni ścieków, poprzez skierowanie ich do kolektora sanitarnego w ul. Młynarskiej. Przedsięwzięcie pozwoli też wyłączyć z eksploatacji przepompownię ścieków przy ul. 11 Listopada i odciążyć przez to niektóre odcinki kanalizacji sanitarnej w centralnej części miasta.

Roboty będą przebiegały etapowo.

W pierwszej kolejności zostaną wykonane wykopy kontrolne (komory) na początkowym i końcowym odcinku kanału sanitarnego. W następnych etapach, poprzez montaż kilku komór technicznych, będą budowane kolejne odcinki kanału i realizowane niezbędne prace związane z przełączeniem kanałów istniejących.

Przewidywany czas zakończenia prac to koniec maja tego roku.

Miejsca robót wymagają zabezpieczenia na czas ich realizacji, więc miejscowo można napotkać niewielkie zmiany i utrudnienia w organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

Koszt inwestycji to ponad 2,5 mln złotych. Wykonawcą robót na zlecenie MGK Sp. z o.o. jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Sp. z o.o. z Krakowa.

roboty na drodze miejskiej

do góry