• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Przetarg na działkę przy Lidlu został rozstrzygnięty!

Przetarg na działkę przy Lidlu został rozstrzygnięty!

14 Października 2021

Dzisiaj został rozstrzygnięty przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnicy przy ul. Rzemieślniczej. Chodzi o działkę gruntu nr 49 AM 50 o pow. 13.169 m2 (KW nr WR1E/00112355/5).

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Wojska Polskiego i rzeki Oleśnica, uchwalonym przez Radę Miasta Oleśnicy uchwałą nr XII/114/2019 z dnia 26 września 2019 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 5854 z dnia 10 października 2019r., przeznaczona jest pod zabudowę usługową (w/w działka znajduje się w jednostce strukturalnej o symbolu: 3U). 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.900.000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych). 

Działka nr 49 AM 50 od strony południowej graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, kompleksem garaży w zabudowie szeregowej oraz z dużym obszarem terenów zieleni parkowej, wraz z terenami sportowo-rekreacyjnymi. Od zachodu działka sąsiaduje z terenami o przeznaczeniu pod usługi; zachodnią granicę działki wytycza koryto cieku Młynówka. Północną granicę pas drogowy ulicy Wojska Polskiego.

Przetarg wygrała firma CONTINENTAL Nieruchomości-Komercyjne Marek Zadrożny, za kwotę netto 3.250.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

działka trawa

do góry