• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Rusza rekrutacja do publicznych szkół podstawowych, (..)

Rusza rekrutacja do publicznych szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka oraz oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

17 Lutego 2021

Rekrutacja odbywa się w systemie elektronicznym i papierowym. Wnioski można składać w terminie od 1 do 12 marca. Komisje rekrutacyjne w dniu 8 kwietnia podadzą do publicznej wiadomości liczbę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym zostały ustalone w oparciu o przepisy prawa. Na pierwszym etapie tego procesu brane są pod uwagę kryteria zapisane w ustawie Prawo oświatowe. Są to:

  • wielodzietność rodziny kandydata
  • niepełnosprawność kandydata
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą

W następnej kolejności komisje rekrutacyjne wezmą pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący wraz z liczbą przyznanych ich punktów, a określone w uchwale Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 stycznia 2021 roku. Kryteria te są różne dla poszczególnych poziomów edukacji.

Rodzice powinni pamiętać o dołączeniu do wniosku odpowiednich dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Szczegóły dotyczące terminów, zasad i kryteriów rekrutacji oraz dokumenty w wersji elektronicznej można znaleźć na stronie Zespołu Oświaty Samorzadowej, a od 26 lutego na stronach internetowych oleśnickich szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka, a także na portalu e-oświata w zakładce NABO.

Liczba wolnych miejsc w poszczególnych placówkach zostanie podana przez dyrektorów również w dniu 26 lutego, w informacjach na stronach internetowych oraz na portalu e-oświata w zakładce NABO.

do góry