• język migowy
 • BIP
Strona główna/Aktualności/Rząd łagodzi kolejne obostrzenia związane z epidemią. (..)

Rząd łagodzi kolejne obostrzenia związane z epidemią. Jakie zmiany nas czekają od 18 i 25 maja?

13 Maja 2020

Przed nami III, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Podwyższony zostanie limit pasażerów w transporcie publicznym. Natomiast od 25 maja maturzyści i uczniowie ósmych klas będą mieli możliwość bezpośrednich konsultacji z nauczycielami, a w klasach 1-3 szkół podstawowych uruchomiona zostanie opieka nad dziećmi. 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

- otwarte zostaną salony kosmetyczne i fryzjerskie (od 18 maja),

  Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

 • obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym - jeśli zabieg na to pozwala);
 • używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
 • przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online;
 • klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

- otwarte zostaną restauracje, kawiarnie i bary (od 18 maja), w tym również te zlokalizowane w centrach  handlowych, w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej; będzie można zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym,

Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:

 • limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);
 • dezynfekcja stolika po każdym kliencie;
 • zachowanie 2 m odległości między stolikami; blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;
 • zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;
 • noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego;
 • goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

 OPIEKA I EDUKACJA

 • umożliwia się prowadzenie zajęć praktycznych w szkołach policealnych, a także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz wczesnego wspomagania rozwoju i specjalistycznej rewalidacji (od 18 maja),
 • otwarte zostaną placówki oraz instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną (od 18 maja), są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe,
 • umożliwia się prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej (od 25 maja),

 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będzie można łączyć z zajęciami dydaktycznymi. Utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Niebawem Ministerstwo Edukacji Narodowej poda szczegóły dotyczące sanitarnych wytycznych dla szkół.

Uwaga! Przedłużony zostaje zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8. 

 • umożliwia się konsultacje z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas (od 25 maja) przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach; konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach,
 • umożliwia się konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów (od 1 czerwca),
 • umożliwia się dzieciom poniżej 13. roku życia wychodzenie z domu bez opieki dorosłego opiekuna (od 17 maja).

 TRANSPORT PUBLICZNY

 - podwyższony zostanie limit pasażerów w środkach transportu publicznego (od 18 maja),

(rombik) Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, z jakiej opcji skorzystać:

 • tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie), lub
 • tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

 • zmniejszone zostaną restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych (od 17 maja) - podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2 (dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2).

SPORT

- zwiększone zostaną limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych (od 18 maja):

 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach - może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów),
 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich - mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Wprowadzono możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

- umożliwia się organizację zajęć w obiektach zamkniętych (od 18 maja) - w salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

 • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
 • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
 • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
 • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

KULTURA

- wznowione zostaną (od 18 maja):

 • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
 • prace na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
 • nagrania fonograficzne i audiowizualne w instytucjach kultury,
 • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
 • próby i ćwiczenia.

UCZELNIE

- umożliwia się przywrócenie na uczelniach prowadzenia (od 25 maja):

 • zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
 • zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

Stopniowe znoszenie obostrzeń nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie - muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 • Należy zachowywać 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 • Należy zasłaniać nos i usta w miejscach publicznych.
 • Jeśli tylko jest to możliwe - pracuj zdalnie.
 • Jeśli możesz - zostań w domu.

Ściśle należy przestrzegać zasad sanitarnych w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Zwłaszcza w restauracjach, u fryzjera czy kosmetyczki.

źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/3etap

do góry