• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Trwają remonty w ul. Kościelnej i Zamkowej

Trwają remonty w ul. Kościelnej i Zamkowej

12 Września 2022

Trwają remonty nawierzchni jezdni bitumicznych dróg zlokalizowanych w obrębie Starego Miasta w Oleśnicy. Remonty wykonywane są w kolejności w ulicach: Kościelnej i Zamkowej. Tegoroczny zakres jest częścią większego planu remontów nawierzchni jezdni. Celem przedsięwzięcia jest wymiana najbardziej uszkodzonych nawierzchni w centrum Miasta, nawierzchni których stan wymaga częstych i kosztownych napraw. Ubytki nawierzchni, które pojawiają się najczęściej na wiosnę i jesienią stanowią zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestorem całego zamierzenia jest Miasto Oleśnica - Sekcja Dróg Miejskich.

W ramach prac zostaje wymieniona warstwa ścieralna jezdni. Zakres robót obejmuje sfrezowanie nawierzchni, ułożenie warstwy wyrównującej i ułożenie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej oraz regulację urządzeń. Na czas prowadzenia robót zostanie wdrożona zastępcza organizacja ruchu, pojawią się czasowe wyłączenia z ruchu kołowego odcinków ulic w obrębie prowadzonych robót. 

Oznakowanie poziome zostanie odtworzone po jednym miesiącu po ułożeniu nawierzchni, zakończenie wszystkich prac i odbiór robót planowane jest w terminie do końca października 2022 r. 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zmienionej czasowej organizacji ruchu drogowego w obrębie prowadzonych robót.

do góry