• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/UWAGA! Utrudnienia w ruchu od dnia 27 września - remonty (..)

UWAGA! Utrudnienia w ruchu od dnia 27 września - remonty nawierzchni jezdni w obrębie Starego Miasta

23 Września 2021

Od najbliższego poniedziałku rozpoczynają się remonty nawierzchni jezdni bitumicznych dróg zlokalizowanych w obrębie Starego Miasta w Oleśnicy. Remonty będą wykonywane w kolejności w ulicach: Szkolnej, Sejmowej, Prusa, Św. Jadwigi oraz jednego pasa jezdni ulicy Lwowskiej od Św. Jadwigi do Kilińskiego.

Tegoroczny zakres jest częścią większego planu remontów nawierzchni jezdni. W przyszłych latach planowane są wymiany nawierzchni między innymi na jezdniach ulicy Zamkowej i Kościelnej. Celem przedsięwzięcia jest wymiana najbardziej uszkodzonych nawierzchni w centrum Miasta, nawierzchni których stan wymaga częstych i kosztownych napraw. Ubytki nawierzchni, które pojawiają się najczęściej na wiosnę i jesienią stanowią zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestorem całego zamierzenia jest Miasto Oleśnica - Sekcja Dróg Miejskich.

W ramach prac zostanie wymieniona warstwa ścieralna jezdni. Zakres robót obejmuje sfrezowanie nawierzchni, ułożenie warstwy wyrównującej i ułożenie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej oraz regulację urządzeń. Na czas prowadzenia robót zostanie wdrożona zastępcza organizacja ruchu, pojawią się czasowe wyłączenia z ruchu kołowego odcinków ulic w obrębie prowadzonych robót. Harmonogram robót przewiduje, już w najbliższy poniedziałek, rozpoczęcie prac od ul. Szkolnej na odcinku od ul. Okrężnej do ul. Matejki. Prace w dalszej kolejności wykonywane będą na ul. Sejmowej a następnie w ciągu ulic Prusa, Św. Jadwigi i Lwowskiej.

Wykonawca robót został wyłoniony dopiero w drugim przetargu, ponieważ w pierwszym żaden z wykonawców nie złożył oferty. Prace będzie wykonywała firma POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. a wartość robót wyniesie 577.600,56 zł. Przewidywany termin zakończenia robót to połowa października. Oznakowanie poziome zostanie odtworzone po jednym miesiącu po ułożeniu nawierzchni, zakończenie wszystkich prac i odbiór robót planowane jest w terminie do końca listopada 2021 r.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do zmienionej czasowej organizacji ruchu drogowego w obrębie prowadzonych robót.

do góry