• język migowy
  • BIP
Strona główna/Aktualności/Zadania zakwalifikowane do Oleśnickiego Budżetu (..)

Zadania zakwalifikowane do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2021

9 Września 2020

Informuję, iż Komisja do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2021 r.” powołana zarządzeniem Nr 161/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2021 r.” na obradach w dniu 4 września 2020 po zapoznaniu się ze wszystkimi 16 zgłoszonymi zadaniami do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 podjęła decyzję o skierowaniu do głosowania 11 zadań, które spełniały wymogi formalne i merytoryczne Uchwały Nr XVIII/176/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2021 roku” .

Komisja podjęła decyzję o niekierowaniu do głosowania 5 zadań, które nie spełniły wymogów formalnych i merytorycznych powołanej wyżej Uchwały rady Miasta Oleśnicy.

Omówienie decyzji Komisji dotyczących weryfikacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Oleśnicki Budżet Obywatelski:

https://idumolesnica.bip.gov.pl/olesnicki-budzet-obywatelski/olesnicki-budzet-obywatelski.html

Głosowanie na wybrane projekty odbędzie się w dniach od 1 do 14 października 2020 r. w formie elektronicznej w trybie zamkniętym, dostępnym po zalogowaniu się poprzez stronę www.olesnica.pl  

9 września 2020 r. 

Burmistrz Miasta Oleśnicy Jan Bronś

do góry