• język migowy
 • BIP
Strona główna/Dla mieszkańca/EKO Oleśnica/Program - Czyste powietrze

czyste powietrze

listekCZYSTE POWIETRZE - to wieloletni rządowy program dotacyjny którego celem jest:

 • poprawa jakości powietrza
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

Program obowiązuje do 2029 roku.

listekNarzędziem w osiągnięciu tych celów jest:

- dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych (w wariancie podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania), takich jak:

 • demontaż, zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych)
 • zakup i montaż:
 1. mikroinstalacji fotowoltaicznej
 2. wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 3. ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych
 • dokumentacja dotycząca w/w zakresu:
 1. audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych)
 2. dokumentacja projektowa
 3. ekspertyzy

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od wariantu (podstawowy/podwyższony) oraz od zakresu przedsięwzięcia. Może wynosić nawet do 37.000 złotych.

listekAdresaci programu

Program jest skierowany do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Program obejmuje dwie grupy beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100.000 złotych
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1.400 złotych w gospodarstwie wieloosobowym lub 1.960 złotych w gospodarstwie jednoosobowym 

listekFormy dofinansowania:

 • dotacja
 • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

listekKrok po kroku

Zdobądź wiedzę - zapoznaj się ze szczegółami naboru (programem, formularzem wniosku, załącznikami, instrukcjami wypełniania, regulaminem naboru).

Zbadaj potrzeby budynku - określ stan obecny i potrzeby budynku. Możesz wykonać audyt energetyczny, który nie jest obowiązkowy ale stanowi koszt kwalifikowany do dofinansowania w przypadku wykonania i sfinansowania w ramach Programu ocieplenia budynku.

Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie - nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym, na bieżąco. Wniosek składamy:

 • najlepiej drogą elektroniczną do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu poprzez portal.wfosigw.wroclaw.pl lub stronę internetową www.czystepowietrze.gov.pl,
 • w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu lub do Urzędu Miasta Oleśnicy (punkt konsultacyjny).

wniosek online

Najpierw warto jednak zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku. Pamiętaj o dołączeniu wszystkich wymaganych załączników.

Zawarcie umowy o dofinansowanie - w przypadku pozytywnej decyzji WFOŚiGW o dofinansowaniu przedsięwzięcia wniosek staje się automatycznie umową, o czym będziesz poinformowany pisemnie.

Złóż wniosek o płatność - środki mogą zostać wypłacone maksymalnie w trzech transzach. Trzeci wniosek o płatność jest zawsze wnioskiem końcowym. Jeżeli pojawią się zmiany w realizacji przedsięwzięcia należy wystąpić o odpowiednie zmiany w umowie.

Zakończenie przedsięwzięcia - wszystkie przedsięwzięcia wykonane siłami własnymi w zakresie ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, podlegają kontroli podczas wizytacji końcowej przed wypłatą środków.

Okres trwałości przedsięwzięcia - wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W tym okresie realizowane są kontrole przedsięwzięcia co roku, w liczbie nie mniejszej niż 5% przedsięwzięć, dla których złożono wnioski o płatność końcową w poprzednim roku kalendarzowym.

Szczegóły o programie i dofinansowaniach oraz o tym co „krok po kroku” należy zrobić, aby je pozyskać znajdują się na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl oraz www.wfosigw.wroclaw.pl

OBLICZ DOTACJĘ

OBLICZ DOTACJĘ

Miasto uruchomiło punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy Oleśnicy mogą uzyskać wszelkie informacje o dofinansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w ramach miejskiego programu OLEŚNICA ZASILANA NATURĄ i rządowego programu CZYSTE POWIETRZE. Punkt znajduje się w Ratuszu, na parterze przy wejściu. Jest czynny w dni powszednie, w godzinach 8.00 - 16.00, tel. 534 197 214. Udzielimy informacji, wyjaśnimy wątpliwości i pomożemy.

Kategoria: Powiązane pliki [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2021-03-11 Czyste Powietrze broszura.pdf
ilość pobrań: 608
Czyste Powietrze broszura.pdf 0.93MB zobacz
pdf 2021-03-11 koszty podstawowe dofinansowanie.pdf
ilość pobrań: 600
koszty podstawowe dofinansowanie.pdf 157.62KB zobacz
pdf 2021-03-11 koszty podwyższone dofinansowanie.pdf
ilość pobrań: 581
koszty podwyższone dofinansowanie.pdf 156.95KB zobacz
do góry