• język migowy
 • BIP

Oferta inwestycyjna

GRUNTY INWESTYCYJNE:

WSSE „Invest Park” Podstrefa Oleśnica. Działki 15/9 i 15/8 zostały już sprzedane.

 oferta inwestycyjna mapa oferta inwestycyjna mapa

* nr działki: 15/7 AM 40,
powierzchnia: 2.2393 ha , w tym:

 1. 2.0123 ha – RIIIb
 2. 0.2270 ha – RIVa

* nr działki: 15/3 AM 40,
powierzchnia: 8.4230 ha, w tym:

 1. 0.0024 ha – W-ŁV
 2. 0.2511 ha – ŁIV
 3. 0.2839 ha – ŁV
 4. 1.3632 ha – RIIIa
 5. 3.8506 ha – RIIIb
 6. 1.5174 ha – RIVa
 7. 1.1544 ha – RIVa

* nr działki: 2/1 AM 28,
powierzchnia: 21.6926 ha, w tym:

 1. 4.1165 ha – RIIIa
 2. 8.9736 ha – RIIIb
 3. 3.5541 ha – RIVa
 4. 2.2156 ha – RIVb
 5. 0.5890 ha – RV
 6. 1.1118 ha – ŁV
 7. 0.1127 ha – W-RIVa
 8. 0.0870 ha – W-RIVb
 9. 0.1151 ha – W-ŁV
 10. 0.6670 ha – LsIV
 11. 0.1502 ha – Lz-ŁV

* nr działki: 10 AM 27
powierzchnia: 6.7656 ha, w tym:

 1. 3.3543 ha – RIIIa
 2. 2.2949 ha – RIIIb
 3. 1.0342 ha – RIVa
 4. 0.0822 ha – w-RIVa

RAZEM: 39.1205 ha

Grunt nie jest obciążony. Nieruchomość posiada zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. Leży w pobliżu linii kolejowej oraz drogi wojewódzkiej nr 451 w kierunku na Kluczbork. Droga wojewódzka nr 451 oraz wykonana utwardzona droga oznaczona według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako 3.KD-L – wydzielona z oferowanego terenu.

MAPA

strefa uzbrojonaUZBROJENIE STREFY

 • Sieć wodociągowa
 • Kanalizacja sanitarna
 • Droga z ciągiem pieszo-rowerowym
 • Sieć gazowa (inwestycja PGNiG, w toku)
 • Sieć energetyczna (Tauron, indywidualnie)
 • Łączne koszty uzbrojenia wyniosły 5.066.834,00 zł
 • Docelowo: połączenie Strefy z drogą S8 poprzez rondo na łączniku dróg 451 i S8

GRUNTY INWESTYCYJNE POZA WSSE

 • Wielkopolnapow. 8.946 m2;
 • nieruchomość gruntowa zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym pod usługi;
 • uzbrojona w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i telefoniczną;
 • położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej;
 • szacunkowa cena: w przypadku prawa własności około 955.600,00 zł;
 • w przypadku oddania w użytkowanie wieczyste: I opł. – 25% ceny, opł. roczna – 3% ceny

Więcej informacji

do góry