• język migowy
  • BIP

Dlaczego warto

Korzystne położenie geograficzne - przynależność miasta do aglomeracji wrocławskiej.

Dlaczego warto ilustracja

Korzystna dostępność komunikacyjna. Gminę Miasto Oleśnicę łączą głównie sieci dróg wojewódzkich i krajowych, w tym Autostradowa Obwodnica S8.

Dlaczego warto ilustracja

Dobrze rozwinięta infrastruktura miejska (drogi, energia elektryczna, gaz, telekomunikacja, oczyszczalnia, wysypisko śmieci, gospodarka wodno - kanalizacyjna).

Dlaczego warto ilustracja

Wyodrębnione i uzbrojone tereny inwestycyjne (m.in. przy ul. Strefowej).

Dlaczego warto ilustracja

Wszystkie tereny inwestycyjne są własnością Gminy Miasta Oleśnicy.

Dlaczego warto ilustracja

Preferencje podatkowe uchwalone przez władze gminne dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy.

Dlaczego warto ilustracja

Znaczący udział sektora prywatnego, w tym kapitału zagranicznego w lokalnej gospodarce.

Dlaczego warto ilustracja

Dobrze rozwinięta sieć handlu i usług.

Dlaczego warto ilustracja

Dobry, w opinii przedsiębiorców, klimat dla biznesu.

Dlaczego warto ilustracja

Zauważalny wzrost dochodów budżetu miasta w ostatnich 3 latach.

Dlaczego warto ilustracja
do góry