• język migowy
 • BIP

Znajdź z nami pracownika

Pracownicy POI pomogą Ci w znalezieniu pracowników przy współpracy z PUP Oleśnica.

Formy wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy:

 • Pośrednictwo pracy
 • Poradnictwo zawodowe
 • Formy wpierające podnoszenie kwalifikacji (pomoc w zorganizowaniu i sfinansowaniu szkoleń zawodowych, kursów i staży)
 • Świadczenia pieniężne
 • Wsparcie tworzenia miejsc pracy:
  Pracodawca, który zamierza zatrudnić osobę bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, może ubiegać się o wsparcie finansowe, związane z zatrudnieniem skierowanej osoby bezrobotnej. Tego rodzaju działanie przynosi obustronne korzyści:
  • pracodawca zmniejsza koszty związane z zatrudnieniem nowego pracownika,
  • osoba bezrobotna ma w ten sposób większe szanse na znalezienie zatrudnienia.
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie https://olesnica.praca.gov.pl 

do góry