• język migowy
 • BIP
Strona główna/Kalendarium

Kalendarium

terminarz dnia 28.02.2021

Miejsce: Sala widowiskowa MOKiS, ul. Kochanowskiego 4
Kategoria: Kultura
Data: 2021-02-13 - 2021-04-30
Godzina: 00:00

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym z okazji 80. urodzin Sigmara Polke. 

Przedmiot konkursu

 • przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej w dowolnej technice w stylu Pop Art w formacie: A4, A3, B1, B2
 • kategorie: jedna kategoria dla wszystkich uczestników.

Cel konkursu

Głównym celem konkursu jest:

 • zainteresowanie formami plastycznymi, odwołującymi się do wyobraźni, zmysłu przestrzennego
 • pobudzanie poszukiwań plastycznych dla wyrażenia siebie
 • edukacyjny - poznanie specyfiki twórczości Sigmara Polke
 • poznanie technik malarskich

Warunki udziału w konkursie

 • w konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych
 • konkurs jest otwarty dla wszystkich i jest wolny od opłat
 • uczestnicy rywalizują w jednej kategorii
 • przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie

Zasady zgłaszania prac

 • uczestnicy muszą zgłosić do konkursu prace własnego autorstwa, zgodne z tematem „Oleśnica w stylu Pop Art. Konkurs plastyczny w ramach 80. urodzin Sigmara Polke” Panorama Oleśnicy lub ulubione miejsce w mieście w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej, graficznej
 • praca musi zostać stworzona przez autora - nie może zawierać fragmentów prac innych autorów
 • uczestnik ma prawo przedstawienia do oceny maksymalnie 3 prace konkursowe
 • oceniana będzie wartość artystyczna oraz umiejętność nawiązania do tematu
 • prace powinny być dwuwymiarowe w (A5, A4, A3, B1, B2)
 • prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera, poczty itd. w kopercie do biura Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy, ul. Jana Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica. Na kopercie należy wpisać - KONKURS ,,Oleśnica w stylu Pop Art. Konkurs plastyczny w ramach 80. urodzin Sigmara Polke”. W kopercie powinien znajdować się wypełniony i podpisany zał. nr 1 (w przypadku osoby niepełnoletniej załącznik wypełnia opiekun prawny), a także kartka z podanym imieniem, nazwiskiem uczestnika oraz nr telefonu kontaktowego
 • prace nie spełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone

 Przebieg konkursu

 • na prace konkursowe czekamy do 30.04.2021
 • prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatorów
 • wycięskie i wybrane przez jury prace zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mokis.info, na profilu Facebook MOKiS

Nagrody

 • nagrodami dla najlepszych trzech autorów prac  będą nagrody rzeczowe o wartości kolejno: 300 zł, 200 zł, 100 zł
 • organizator może przyznać nagrody dodatkowe

plakat - konkurs

Miejsce: Online/Sala widowiskowa MOKiS
Kategoria: Kultura
Data: 2021-02-17 - 2021-03-25
Godzina: 00:00

Wszystkich śpiewających w domu, pod prysznicem, na zajęciach, w autobusie, a także na scenie zapraszamy do udziału w IV Przeglądzie Wokalnym SONORO!

plakat SONORO

Informacje o Przeglądzie

Motyw tematyczny

 • muzyka lat 60. i 70.

Uczestnicy soliści lub duety w kategoriach:

 1. szkoły podstawowe klasy I-III
 2. szkoły podstawowe klasy IV-VI
 3. szkoły podstawowe VII-VIII
 4. szkoły ponadpodstawowe i dorośli

Zgłoszenia:

Do 25.03.2021 r. do godz. 23:59 należy przesłać internetowy formularz zgłoszenia, w którym trzeba podać link do filmu wideo.

Filmy muszą być nagrane w układzie poziomym dowolnym sprzętem (telefon, aparat) na statywie, w dobrej rozdzielczości (minimalna rozdzielczość 1920x1080), w odpowiednim formacie (najlepiej mp4, ale może być także avi i wmv). Wykonanie utworu powinno być na żywo bez mikrofonu z podkładem.

Kryteria oceny:

 • Dobór repertuaru do wieku uczestnika
 • Dykcja
 • Interpretacja utworu
 • Poprawność pod względem rytmicznym
 • Ogólny wyraz artystyczny

Przebieg Przeglądu:

I etap - wewnętrzny

Spośród przesłanych materiałów wideo organizator wybierze uczestników, którzy przejdą do dalszego etapu Przeglądu.

Wyniki zostaną ogłoszone do 1 kwietnia 2021 r. na stronie organizatora.

II etap - przesłuchania na żywo przed jury

Przesłuchania uczestników II etapu odbędą się na żywo pomiędzy 12 a 27 kwietnia 2021 r.

Dokładny termin zostanie podany w terminie późniejszym.

Przesłuchania zostaną zrealizowane w reżimie sanitarnym.

Do 30 kwietnia 2021 r. Organizator opublikuje wyniki przesłuchań i wybór laureatów i wyróżnionych z każdej kategorii.

Wręczenie nagród

Laureaci i wyróżnieni zostaną nagrodzeni na specjalnym koncercie, który zostanie zorganizowany w maju w Sali widowiskowej MOKiS lub w plenerze, w zależności od aktualnych restrykcji sanitarnych.

Szczegóły

Regulamin Przeglądu i formularz zgłoszenia dostępne są na stronie www.mokis.info.

Kategoria: Kultura
Data: 2021-02-26 - 2021-03-26
Godzina: 00:00

Zapraszamy do udziału w Wielkanocnym Konkursie Plastycznym "Pisanki polskie i ukraińskie".

Przedmiot konkursu

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej - pisanki, której zdobienie nawiązuje do ukraińskiej lub polskiej tradycji zdobienia jaj w okresie Wielkanocy
 • kategorie: jedna kategoria dla wszystkich uczestników

Cele konkursu

 • zachęcanie mieszkańców Oleśnicy do poznawania i pielęgnowania słowiańskiego, w szczególności polskiego i ukraińskiego dziedzictwa kulturowego - zwyczajów związanych z okresem Wielkanocy
 • doskonalenie umiejętności artystycznych polegających na zdobieniu jajek zgodnie z ww. tradycją
 • popularyzacja kultury i tradycji ukraińskiej wśród oleśniczan narodowości polskiej oraz kultury i tradycji polskiej wśród oleśniczan narodowości ukraińskiej

Warunki udziału w konkursie

 • w konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych
 • konkurs jest otwarty dla wszystkich i jest wolny od opłat
 • uczestnicy rywalizują w jednej kategorii
 • przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie

Zasady zgłaszania prac

 • uczestnicy muszą zgłosić do konkursu prace własnego autorstwa, wykonane w dowolnej technice i na dowolnym materiale (drewno, styropian, wydmuszka jaja kurzego itd.), z wyjątkiem jaj kurzych surowych i gotowanych
 • praca musi zostać stworzona przez autora - nie może zawierać fragmentów prac innych autorów
 • uczestnik ma prawo przedstawienia do oceny maksymalnie 3 prace konkursowe
 • oceniana będzie wartość artystyczna oraz umiejętność nawiązania do polskiej lub ukraińskiej tradycji wielkanocnego zdobienia jajek
 • prace powinny być wykonane na podłożu w kształcie i rozmiarze kurzego jaja (wysokość maks. 8 cm)
 • prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera, poczty itd. do biura Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy, ul. Jana Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica. Na kopercie należy wpisać - KONKURS ,,PISANKI POLSKIE I UKRAIŃSKIE”. W kopercie powinien znajdować się wypełniony i podpisany zał. nr 1 (w przypadku osoby niepełnoletniej załącznik wypełnia opiekun prawny), a także kartka z podanym imieniem, nazwiskiem uczestnika oraz nr telefonu kontaktowego.
 • prace nie spełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone

 Przebieg konkursu

 • na prace konkursowe czekamy do 26.03.2021
 • prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatorów
 • wyniki zostaną ogłoszone 31.03.2021 r. - zdjęcia zwycięskich i wybranych przez jury prac zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mokis.info, na profilu Facebook MOKiS

Nagrody

 • nagrodami dla najlepszych trzech autorów prac  będą nagrody rzeczowe o wartości kolejno: 150 zł,100 zł, 75 zł
 • organizator może przyznać nagrody dodatkowe

Regulamin i karta zgłoszenia są dostępne na stronie www.mokis.info.

plakat konkurs plastyczny Pisanka

do góry