• język migowy
 • BIP
Strona główna/Kalendarium

Kalendarium

terminarz dnia 26.03.2021

Kategoria: Biblioteka
Data: 2021-03-25 - 2021-05-05

Rok 2021 to czas jubileuszu Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja. 75 lat temu w Oleśnicy powstawała biblioteka publiczna. W tym okresie zmieniała się Biblioteka, zmieniało się też nasze miasto.

W związku z tym przygotowujemy dla Państwa, na oleśnickim Rynku Miejskim, wyjątkową wystawę plenerową pn. „Cztery pory roku” Oleśnica w obiektywie Daniela Grodzińskiego. Do jej stworzenia wykorzystaliśmy fotografie pochodzące z Działu Dokumentów Życia Społecznego Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja.

Fotografie wykonano w latach 2020 i 2021. Ich autorem jest Daniel Grodziński, który ceni przede wszystkim fotografię miejską i przyrodniczą. Amator różnych technik oraz sprzętu. Fotografuje z ziemi i z powietrza, w miastach i w górach, w zimie i w lecie. Lubi pokazać znane miejsca z nietypowej perspektywy. Najbardziej ceni, kiedy jego prace są drukowane i zdobią biura, mieszkania lub ulice miast. W wolnych chwilach adwokat, mąż i ojciec.

Zapraszamy!

Wystawę można oglądać w terminie od 25.03.2021 do 05.05.2021.

Kategoria: Kultura
Data: 2021-03-26
Godzina: 00:00

Zapraszamy do udziału w Wielkanocnym Konkursie Plastycznym "Pisanki polskie i ukraińskie".

Przedmiot konkursu

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej - pisanki, której zdobienie nawiązuje do ukraińskiej lub polskiej tradycji zdobienia jaj w okresie Wielkanocy
 • kategorie: jedna kategoria dla wszystkich uczestników

Cele konkursu

 • zachęcanie mieszkańców Oleśnicy do poznawania i pielęgnowania słowiańskiego, w szczególności polskiego i ukraińskiego dziedzictwa kulturowego - zwyczajów związanych z okresem Wielkanocy
 • doskonalenie umiejętności artystycznych polegających na zdobieniu jajek zgodnie z ww. tradycją
 • popularyzacja kultury i tradycji ukraińskiej wśród oleśniczan narodowości polskiej oraz kultury i tradycji polskiej wśród oleśniczan narodowości ukraińskiej

Warunki udziału w konkursie

 • w konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych
 • konkurs jest otwarty dla wszystkich i jest wolny od opłat
 • uczestnicy rywalizują w jednej kategorii
 • przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie

Zasady zgłaszania prac

 • uczestnicy muszą zgłosić do konkursu prace własnego autorstwa, wykonane w dowolnej technice i na dowolnym materiale (drewno, styropian, wydmuszka jaja kurzego itd.), z wyjątkiem jaj kurzych surowych i gotowanych
 • praca musi zostać stworzona przez autora - nie może zawierać fragmentów prac innych autorów
 • uczestnik ma prawo przedstawienia do oceny maksymalnie 3 prace konkursowe
 • oceniana będzie wartość artystyczna oraz umiejętność nawiązania do polskiej lub ukraińskiej tradycji wielkanocnego zdobienia jajek
 • prace powinny być wykonane na podłożu w kształcie i rozmiarze kurzego jaja (wysokość maks. 8 cm)
 • prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera, poczty itd. do biura Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy, ul. Jana Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica. Na kopercie należy wpisać - KONKURS ,,PISANKI POLSKIE I UKRAIŃSKIE”. W kopercie powinien znajdować się wypełniony i podpisany zał. nr 1 (w przypadku osoby niepełnoletniej załącznik wypełnia opiekun prawny), a także kartka z podanym imieniem, nazwiskiem uczestnika oraz nr telefonu kontaktowego.
 • prace nie spełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone

 Przebieg konkursu

 • na prace konkursowe czekamy do 26.03.2021
 • prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatorów
 • wyniki zostaną ogłoszone 31.03.2021 r. - zdjęcia zwycięskich i wybranych przez jury prac zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.mokis.info, na profilu Facebook MOKiS

Nagrody

 • nagrodami dla najlepszych trzech autorów prac  będą nagrody rzeczowe o wartości kolejno: 150 zł,100 zł, 75 zł
 • organizator może przyznać nagrody dodatkowe

Regulamin i karta zgłoszenia są dostępne na stronie www.mokis.info.

plakat konkurs plastyczny Pisanka

Miejsce: Kanał YouTube MOKiS
Kategoria: Kultura
Data: 2021-03-26
Godzina: 00:00

W marcu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji przygotowaliśmy teatralne wydarzenia w ramach Marca-z-Teatrem, z których można skorzystać online.

Teatr Mały - edukacja teatralna online

"Teatr Mały" to cykl edukacyjnych filmów, które są kontynuacją warsztatów teatralnych dla dzieci prowadzonych przez Anię Rakowską. Filmy możecie obejrzeć także na naszym kanale Youtube.

plakat Marzec z Teatrem

MARZEC-z-TEATREM - program

 • 1-5-8-12-15-19-22-26.03.2021
  TEATR MAŁY - edukacja teatralna online
 • 14-21.03.2021
  "(NIE)BRZYDKIE KACZĄTKO" teatrzyk dla dzieci online
 • 27.03.2021, godz. 18.00
  "OTELLO" - premiera spektaklu, reż. Anna Rakowska, obsada: Teatr Paradoks
 • Czwartki na Facebooku MOKiS
  Cykl #KulturaToLudzie - sylwetki Artystów związanych z Oleśnicą
do góry