• język migowy
 • BIP
Strona główna/Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062)  wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

niepełnosprawni

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miasta Oleśnicy i jednostki organizacyjne Gminy Miasta Oleśnicy,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miasta Oleśnicy i jednostki organizacyjne Gminy Miasta Oleśnicy,
 • monitorowanie działalności Urzędu Miasta Oleśnicy i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Oleśnicy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miasta Oleśnicy

Michał Pawlaczyk -Sekretarz

Pokój nr 108; mail: ; tel. 71 79 82 110

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021

Na podstawie art.14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

1.

a) Zakres działalności

 • Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności

b) Realizujący działania

 • Koordynator

c) Sposób realizacji

 • Zamieszczenie na stronie internetowej miasta Oleśnica

d) Termin

 • Wrzesień 2020 r.

2.

a) Zakres działalności

 • Szkolenie pracowników Urzędu Miasta z zasad określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1062) oraz ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

b) Realizujący działania

 • Koordynator

c) Sposób realizacji

 • Szkolenie stacjonarne

d) Termin

 • Wrzesień 2020 r.

3.

a) Zakres działalności

 • Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

b) Realizujący działania

 • Koordynator

c) Sposób realizacji

 • Opracowanie Planu i przekazanie do akceptacji Burmistrzowi

d) Termin

 • Październik 2020

4.

a) Zakres działalności

 • Powołanie zespołu ds. dostępności składającego się z przedstawicieli wszystkich jednostek organizacyjnych miasta Oleśnicy

b) Realizujący działania

 • Burmistrz Miasta Oleśnica

c) Sposób realizacji

 • Podajcie zarządzenie powołującego Zespół

d) Termin

 • Styczeń 2021 r.

 5.

a) Zakres działalności

 • Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:

I) architektonicznymi,

II) cyfrowym,

III) informacyjno-komunikacyjnymi

b) Realizujący działania

 • Koordynator, pracownicy Urzędu, pracownicy jednostek organizacyjnych, członkowie Zespołu

c) Sposób realizacji

 • Podanie do publicznej wiadomości na stronach internetowej jednostek organizacyjnych Miasta Oleśnicy informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami

d) Termin

 • Realizacja w całym okresie działania

 6.

a) Zakres działalności

 • Analiza stanu obiektów jednostek organizacyjnych Miasta Oleśnicy pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustaw

b) Realizujący działania

 • Koordynator, członkowie zespołu

c) Sposób realizacji

 • Przegląd stanu dostosowania obiektu względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno- komunikacyjnym

d) Termin

 • Luty 2021 r.

7.

a) Zakres działalności

 • Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewniani dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne

b) Realizujący działania

 • Koordynator, członkowie zespołu

c) Sposób realizacji

 • Bieżąca analiza zamieszczanych informacji pod względem dostępności

d) Termin

 • Realizacja w całym okresie działania

8.

a) Zakres działalności

 • Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11 ustawy

b) Realizujący działania

 • Koordynator, przy udziale członków zespołu

c) Sposób realizacji

 • Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta Oleśnicy, a następnie podanie jego treści do publicznej wiadomości na stronie Urzędu Miasta Oleśnicy

d) Termin

 • Marzec 2021 r. kolejne raporty sporządzane zgodnie z Ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
do góry