• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Porządek obrad XL sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji

Porządek obrad XL sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji

24 Marca 2022

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych i eksploatacyjnych na drogach w obrębie miasta.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/247/2013 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Oleśnica a Miastem Tichwin.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/343/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Oleśnicka Karta Dużej Rodziny”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Oleśnica do Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Oleśnicy na 2022 rok".
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Oleśnicy na lata 2022-2024.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Owocowej, Dobroszyckiej i Północnej w Oleśnicy.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/160/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2022.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2022.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2022.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/381/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnica na lata 2022-2027.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.   
 21. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 22. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 23. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 24. Zakończenie obrad XL sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się 31 marca 2022 roku (czwartek) o godzinie 12:00.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2022-03-24 Porządek obrad XL Sesji Rady Miasta Oleśnicy.doc
ilość pobrań: 34
Porządek obrad XL Sesji Rady Miasta Oleśnicy.doc 52KB -

do góry