• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Porządek obrad XLI sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII (..)

Porządek obrad XLI sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji

25 Kwietnia 2022

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań komunalnych przez MGK Sp. z o.o.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2022.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/381/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnica na lata 2022-2027.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
 10. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 12. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 13. Zakończenie obrad XLI sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

 

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się 28 kwietnia 2022 roku (czwartek) o godzinie 12:00.

do góry