• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Porządek obrad XLIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII (..)

Porządek obrad XLIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji

20 Czerwca 2022

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie Dyrektora ZBK z realizacji zadań gminy w zakresie zarządzania zasobami gminnymi.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy na II półrocze 2022 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jego wdrożenia.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego dla Gminy Miasta Oleśnicy na lata 2022-2026 o nazwie: Program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mieście Oleśnicy na rok szkolny 2022/2023.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/232/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązującego w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnicę.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/229/09 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Oleśnicy, powołania tej Rady i nadania jej statutu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Oleśnicy, obręb Rataje.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Oleśnicy, obręb Rataje.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Zielona Dolina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/362/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miastu Oleśnica i jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/381/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnica na lata 2022-2027.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.
 21. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 22. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 23. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 24. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się 23 czerwca 2022 roku (czwartek) o godzinie 12:00.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2022-06-20 Porządk obrad XLIII Sesji Rady Miasta Oleśnicy.doc
ilość pobrań: 17
Porządk obrad XLIII Sesji Rady Miasta Oleśnicy.doc 53.5KB -

do góry