• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Porządek obrad XVIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII (..)

Porządek obrad XVIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji

24 Kwietnia 2020

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie Dyrektora SZPZOZ z realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia za 2019 rok.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy za 2019 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy za 2019 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2021 roku”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/227/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
 14. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 16. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 17. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

 

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się 30 kwietnia 2020 roku (czwartek) o godzinie 13.00.

Transmisja będzie dostepna pod linkiem: https://olesnica.pl/urzad/aktualnosci-sesje

 

 

 

do góry