• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Porządek obrad XXII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII (..)

Porządek obrad XXII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji

21 Września 2020

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 5. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji budżetu i infrastruktury.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie dokonania wyboru Przewodniczących Komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/187/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Oleśnica.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/285/2017 z dnia 3 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/202/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 października 2016 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązującego w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnicę.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/135/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.
 16. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 17. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 18. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 19. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się 24 września 2020 roku (czwartek) o godzinie 13:00

Transmisja będzie dostepna pod linkiem: https://olesnica.pl/urzad/aktualnosci-sesje

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2020-09-21 zaw.22.doc
ilość pobrań: 69
zaw.22.doc 49KB -

do góry