• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Porządek obrad XXX sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII (..)

Porządek obrad XXX sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji

28 Czerwca 2021

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Informacja o sposobie funkcjonowania ZZO Olszowa i sposobie realizacji podjętych działań restrukturyzacyjnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy na II półrocze 2021 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Europejskiej położonej w Oleśnicy.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznania nauczycielom, emerytom lub rencistom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnicę publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mieście Oleśnicy na rok szkolny 2021/2022.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/329/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/139/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2021-2027.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przygotowania „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Oleśnicy na lata 2022-2024”.
 18. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 19. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 20. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 21. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się 30 czerwca 2021 roku (środa) o godzinie 12:00

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2021-06-28 Porządek obrad XXX Sesji Rady Miasta Oleśnicy.doc
ilość pobrań: 86
Porządek obrad XXX Sesji Rady Miasta Oleśnicy.doc 50KB -

do góry