• język migowy
  • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Porządek obrad XXXI sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII (..)

Porządek obrad XXXI sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji

27 Sierpnia 2021

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.

3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2021 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2021 r.:

  1. przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za
    I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2021 r. - Burmistrz Jan Bronś,
  2. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy
    w I półroczu 2021 r. - Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy Aleksander Chrzanowski,
  3. opinie Komisji Rady Miasta Oleśnicy o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2021 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2021 r.
  4. dyskusja,
  5. przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Oleśnicy za I półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Oleśnicy w I półroczu 2021 r.

5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.

6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/272/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Oleśnicy.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/468/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + działającym w ramach Centrum Usług Społecznych w Oleśnicy.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Oleśnica.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu Placu Fatimskiego położonego w Oleśnicy.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/191/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu jednostce organizacyjnej Miasta Oleśnicy - Zespołowi Oświaty Samorządowej.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/338/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnicę publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Oleśnicy nr XXI/167/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2021-2027.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.

18. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.

19. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

20. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.

21. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się 31 sierpnia 2021 roku (wtorek) o godzinie 12:00

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2021-08-27 Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miasta Oleśnicy.doc
ilość pobrań: 89
Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miasta Oleśnicy.doc 52.5KB -

do góry