• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII (..)

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji

27 Grudnia 2021

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 5. Budżet Gminy Miasta Oleśnicy na 2022 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasta Oleśnicy:
  1. przedstawienie projektu budżetu Gminy Miasta Oleśnicy na 2022 r. i projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Oleśnicy,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
  3. stanowisko Burmistrza Miasta Oleśnicy w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
  4. odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miasta Oleśnicy,
  5. przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza Miasta Oleśnicy do projektu uchwały budżetowej,
  6. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Oleśnicy na 2022 rok oraz projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Oleśnicy, 
  7. głosowanie nad poszczególnymi autopoprawkami zgłoszonymi przez Burmistrza Miasta Oleśnicy,
  8. głosowanie wniosków Komisji Rady Miasta Oleśnicy, nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Oleśnicy w jego autopoprawkach,
  9. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Oleśnicy na 2022 rok,
  10. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Oleśnicy.
 6. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Oleśnicy na 2022 rok.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 8. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2022.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2022.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/261/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnicy na lata 2021-2027.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miasta Oleśnicy.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Oleśnicy.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/139/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/160/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Oleśnicy na 2022 rok.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Oleśnicy na I półrocze 2022 roku.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu ulic Janusza Kusocińskiego, Stanisławy Walasiewicz-Olson, Wandy Rutkiewicz, Feliksa Stamma, Henryka Łasaka, Bronisława Malinowskiego położonych w Oleśnicy.
 26. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 27. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 28. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 29. Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.

Obrady Rady Miasta będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Sesja rozpocznie się 30 grudnia 2021 roku (czwartek) o godzinie 10:00.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
doc 2021-12-27 Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Oleśnicy.doc
ilość pobrań: 36
Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Oleśnicy.doc 56KB -

do góry