• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Transmisja z obrad LXIII Sesji Rady Miasta Oleśnicy

Transmisja z obrad LXIII Sesji Rady Miasta Oleśnicy

27 Marca 2024

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online na portalu esesja.tv

Sesja rozpocznie się o godzinie 12:00

Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.

Zapraszamy do oglądania transmisji video.

esesja

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie z zadań inwestycyjnych.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru ławników na kadencję od 2024r. do 2027r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Oleśnicy na 2024 rok".
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Miasta Oleśnicy.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w obszarze Miasta Oleśnicy do kategorii dróg gminnych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/160/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/139/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oleśnickiemu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/607/2023 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnica na lata 2024-2030.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2024 rok.
 17. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 18. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 19. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 20. Zakończenie obrad LXIII sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
do góry