• język migowy
 • BIP
Strona główna/Urząd/Sesje Rady Miasta Oleśnicy/Aktualności - Sesje/Transmisja z obrad XL Sesji Rady Miasta Oleśnicy

Transmisja z obrad XL Sesji Rady Miasta Oleśnicy

31 Marca 2022

Informujemy, że z dzisiejszej sesji Rady Miasta Oleśnicy zostanie przeprowadzona transmisja online.

Sesja rozpocznie się o godzinie 12:00

Transmisja dostępna jest także na urządzeniach mobilnych z systemami Android i IOS.

Zapraszamy do oglądania transmisji video.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Odczytanie porządku i wprowadzenie ewentualnych zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
 4. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych i eksploatacyjnych na drogach w obrębie miasta.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
 6. Informacja Burmistrza z prac między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/247/2013 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Oleśnica a Miastem Tichwin.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/343/2014 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Oleśnicka Karta Dużej Rodziny”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Oleśnica do Programu Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Oleśnicy na 2022 rok".
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Oleśnicy na lata 2022-2024.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Owocowej, Dobroszyckiej i Północnej w Oleśnicy.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/160/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2022.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2022.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu w roku 2022.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/381/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oleśnica na lata 2022-2027.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2022 rok.   
 21. Interpelacje, zapytania i oświadczenia Radnych.
 22. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 23. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Oleśnicy.
 24. Zakończenie obrad XL sesji Rady Miasta Oleśnicy VIII kadencji.
do góry